Staňte sa partnerom

Vzdialené digitálne veže

/ Prednáška
Adrián Belánik: „Ľahká napadnuteľnosť riadiacich veží letovej prevádzky predstavuje významné strategické momentum. Digitálne inovácie postavené na zvýšenej automatizácii, dátovej konektivite a fúzii údajov na leteckých základniach prinášajú riešenie v podobe vzdialených digitálnych veží.“ 

Neefektívne a nedostatočné riadenie letovej prevádzky (ATC) vyplývajúce z limitov personálneho obsadenia, operácie s obmedzenou viditeľnosťou, ľahká napadnuteľnosť konvenčných riadiacich veží, ako aj nové výzvy, akými sú napríklad nespolupracujúce drony, si vyžaduje modernizáciu riadenia vojenskej letovej prevádzky (ATM). Okrem toho  je potrebné, aby vzdušné sily zaviedli digitálne inovácie postavené na zvýšenej automatizácii, dátovej konektivite a fúzii údajov na leteckých základniach.

VIDEOZÁZNAM

Vzdialená digitálna veža replikuje vizuálny pohľad z konvenčnej veže, aby umožnila služby riadenia letovej prevádzky zo vzdialenejších a zabezpečených miest, čím nie len zvyšuje bezpečnosť personálu, ale aj zlepšuje kvalitu operácií. V oblasti ATM pridáva pre množstvo prípadov nové operačné schopnosti (nie len) v oblasti vojenského použitia, a napomáha úspešnému plneniu rôznych druhov vojenských misií.


 

Adrián Belánik

FREQUENTIS Solutions & Services s. r. o.
Ako riaditeľ poradenských firiem bol oslovený, aby využil svoje skúsenosti pri zavádzaní významných reforiem štátu a posunul veci verejné k lepšiemu. Ako generálny riaditeľ zavádzal daňovú reformu, zjednodušene nazývanú “rovná daň”, ktorá preukázateľne posunula Slovensko vpred, či už v oblasti ekonomického rastu, nárastu životnej úrovne alebo investícií. V oblasti IT išlo napríklad o Register účtovných závierok, ktorý zjednodušil a stransparentnil podnikateľské prostredie. Ako krízový manažér prevzal implementáciu projektu Dátové centrum obcí a miest, ktorý následne získal medzinárodné ocenenie v oblasti cloudových služieb. Jeho posledným významným projektom bol Mobile ID, ktorý predstavoval veľký potenciál pre verejnú správu a získal oc…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným