Krátky prehľad víťazov Ceny ITAPA 2017

Prinášame Vám krátky prehľad víťazov:


1. MIESTO A ZÁROVEŇ CENA RÁDIA SLOVENSKO

Mapový klient ZBGIS
Zadávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Dodávateľ: Sevitech a.s.
Základné informácie: Mapový klient ZBGIS (www.zbgis.sk) je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Cieľom projektu bolo poskytnúť verejnosti komplexný nástroj pre zobrazovanie priestorových údajov, teda miesta, kde sa zobrazí všetko, čo má k dispozícií rezort geodézie a kartografie. Projekt je tiež integrovaný na Register adries MV SR, takže používateľ získa skutočne vyčerpávajúcu informáciu o každom pozemku (ako je parcelné číslo, druh pozemku, vlastník, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a pod.). Projekt tiež umožňuje prácu v teréne, kedy aplikácia v mobilných zariadeniach sama na základe aktuálnej polohy identifikuje objekty. To, že ide o zásah do čierneho pri uspokojovaní dopytu používateľov, dokazuje enormný záujem. Od spustenia produkčnej prevádzky projektu t.j. za 3 mesiace (1.7. - 30.9.2017) bolo zaznamenaných viac ako 1,3 milióna relácií. Využívané sú nástroje CA Monitoring a Google Analytics. 

2. MIESTO

Dobromat
Zadávateľ/Dodávateľ: orchIDEAS s.r.o.
Základné informácie: Aplikácia, ktorá spája svet internetového obchodu a dobročinnosť „Dobromat“. Princíp je jednoduchý, ale veľmi účinný. Zákazník môže podporiť vybranú neziskovku tým, že zo stránky dobromatu navštívi internetový obchod. Bez toho, aby zaplatil čo len o cent viac, neziskovka získa províziu z nákupu. Neziskovka tak získa financie na svoju činnosť a obchod lojálneho zákazníka. Služba zaznamenala veľký záujem. Viac ako 300 slovenských a 550 zahraničných obchodov využilo ponúkanú možnosť poskytnúť províziu 2 645 združeniam. Medzi združeniami sú napríklad Liga proti rakovine, Hodina deťom, Sloboda zvierat a mnohé ďalšie.

Portál e-VÚC a otvorenalekaren.sk
Zadávateľ/Dodávateľ: CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.
Základné informácie: Už ste zúfalo hľadali najbližšiu otvorenú lekáreň, alebo dostupného lekára? Najmä v krízových situáciách dnes oceníte aplikáciu otvorenalekaren.sk, ktorá zistí, kde sa nachádzate a spoľahlivo Vás naviguje do najbližšej otvorenej lekárne, lekárskej služby prvej pomoci, alebo priamo do nemocnice. Je to neoceniteľná služba, najmä v neznámom prostredí, napríklad na dovolenke. Aplikácia však ide aj ďalej - dokáže totiž vyhľadať toho správneho lekára. Stačí kľudne uviesť aj laický popis. V prípade, ak má práve Váš lekár dovolenku, tak Vás na to upozorní a ponúkne alternatívy. Projekt je vynikajúcou ukážkou využitia dát vznikajúcich vo verejnom sektore, ktoré sa po pridaní určitej hodnoty stanú základom vyhľadávanej služby. Zdrojovými údajmi pre projekt je Register zdravotníctva a humánnej farmácie e-VÚC, vďaka ktorému môže samotná aplikácia úspešne distribuovať cenné informácie ľuďom v núdzi. A títo ľudia o to majú záujem. Mesačne aplikáciu navštívi 313 unikátnych klientov. Projekt ponúka tak presné informácie, že sa dokonca stal aj zdrojom informácií pre verejné inštitúcie, ktoré vďaka nemu môžu „čistiť“ vlastné dáta a poskytovať kvalitnejšie zdrojové údaje. Kruh sa tak uzatvára a hlavný prospech z celého cyklu získavajú občania. 

3. MIESTO

Mapové údaje mesta Prešov
Zadávateľ: Mestský úrad Prešov Dodávateľ: CORA GEO, s.r.o.
Základné informácie: Za jedinú samosprávu, ktorá prináša otvorené geodáta používateľom sa deklaruje Prešov. Projekt mapuje základné údaje z kompetencií mesta od polohopisnej (adresy, volebné obvody, obvody mestskej polície) cez rôzne ďalšie užitočné dáta až po kategórie rôznych významných objektov, ako sú sakrálne objekty, verejné WC či ihriská a športoviská na území mesta. Používatelia, konzumenti datasetov, si môžu jednoducho vytvoriť vlastné mapové zobrazenie v počítači, tablete či mobile v jednej alebo viacerých vrstvách. Všetky objekty sú publikované v súradnicovom systéme, takže sa dajú merať dĺžky, výmery plôch a pod. Projekt v prvej etape poskytuje 20 datasetov predstavujúcich pomenované kategórie geo- údajov. Mnohé datasety sú unikátne a nie sú nikde inde dostupné. Všetky publikované otvorené údaje sú voľne stiahnuteľné a ich použitie je bezplatné. Počet prístupov je cca. 80 denne z celého sveta. Ide teda o otvorenie možnosti využitia geo-dát aj mimo používateľského rozhrania (GUI) geografických aplikácií formou využívania priestorových datasetov (otvorených dát) v popísanom štandardnom formáte. 

ŠPECIÁLNE UZNANIE CENY ITAPA 2017

Digitálna fonotéka pre nevidiacich
Zadávateľ: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Dodávateľ: ELET, s.r.o.
Základné informácie: Ďalšiu bariéru pre zrakovo znevýhodnených sa podarilo znížiť digitálnej fonotéke pre nevidiacich. Až do spustenia projektu mali nevidiaci veľké problémy pri získavaní hudobných nahrávok a hovoreného slova z gramofónových platní. Mnohí len s nostalgiou spomínali ako pred desiatkami rokov počúvali svoje obľúbené pesničky, alebo obľúbených hercov. Klasické vyhľadanie konkrétnej stopy na správnej strane gramoplatne je však pre nevidiacich skoro nemožné, lebo platne nemajú popis v Braillovom písme a v dnešných časoch nie je ľahké nájsť funkčný gramofón. Každý nevidiaci určite ocení aj veľkosť fonotéky, lebo 4 660 gramoplatní nemá k dispozícii žiadny nevidiaci. Digitálna fonotéka je poskytovaná výlučne pre zdravotne znevýhodnených používateľov a je pre nich zdarma. Služba sa stretla s okamžitým záujmom, kedy si používatelia za prvý polrok stiahli a vypočuli cca 5 000 nahrávok z cca 500 gramofónových platní. 

PREHĽAD VŠETKÝCH PRIHLÁSENÝCH PROJEKTOV TU

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019