Európa sa chce dostať medzi dátové veľmoci, podarí sa jej to?

Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, Tencent – čo majú tieto firmy spoločné? Dokážu úspešne získavať a spracovávať dáta. Dáta sa rýchlo stávajú cennou „surovinou“. Každoročne narastá objem dát, ktoré vytvoríme. V roku 2018 to bolo 33 zettabytov (10 na 21 bytov) a odhaduje sa, že v roku 2025 to bude 175 zettabytov. V 21. storočí už nie je ropa tou najcennejšou komoditou, ale dáta. Tí, ktorí ich vedia relevantne spracovať, majú pred sebou žiarivú budúcnosť.Ďalším spoločným znakom týchto firiem je, že ani jedna z nich nesídli v Európe. Európa zaostáva za Amerikou a Čínou v inováciách a technológiách. V roku 2018 bol podiel Európskej únie na svetovom hospodárstve približne 16%. V roku 2015 bol odhadovaný objem európskej dátovej ekonomiky cca 285 miliárd eur, čo zodpovedá 1.94% HDP Európskej únie. Je dátová ekonomika spôsob, ako sa môže Európa vyšvihnúť a dobehnúť ostatné silné svetové ekonomiky? Prinajmenšom Európska komisia si to myslí, a preto chce do konca tohto desaťročia vytvoriť jednotný dátový trh. Cieľom je, aby sa Európa  aj v dátovej oblasti stala silným globálnym hráčom.

Podľa niektorých odhadov predstavujú dáta uložené v teritóriu EU zhruba ¼ svetových dát. Eurokomisár pre vnútorný trh, Thierry Breton, 19. februára na technologickej konferencii DLD v Mníchove uviedol: „Mojou ambíciou je, aby boli európske dáta prednostné použité pre európske spoločnosti, aby sme tak mohli v Európe vytvárať hodnoty.“

Ako sa k tomu EÚ dopracuje? 19. februára Európska komisia prijala Európsku dátovú stratégiu, ktorá vyhlásila ambíciu „stať sa vzorom spoločnosti, ktorá využíva dáta na lepšie rozhodnutia – v podnikaní ako aj vo verejnom sektore.“ Aby sa podarilo tento cieľ dosiahnuť, stratégia stavia na štyroch pilieroch:

1. medzisektorový rámec pre správu dát a ich používanie
2.investície do dát a posilnenie európskych kapacít a infraštruktúr pre hosting, spracovanie a využitie dát, interoperabilita
3. posilnenie postavenia jedincov, investície do zručností a malých a stredných podnikov
4. spoločné európske dátové priestory v strategických odvetviach a oblastiach verejného záujmu

Európska dátová stratégia prioritizuje deväť sektorov, kde bude mať využitie dát „systémový dopad na celý ekosystém, a tiež na občanov“ (Európska dátová stratégia). Ide o výrobu, klimatické zmeny, mobilitu, zdravie, financie, energie, poľnohospodárstvo, právo a verejné obstarávanie a zručnosti. Komisia bude financovať zriadenie dátových centier v týchto sektoroch a vyčlení na to 6 miliárd eur. Cieľom je „prekonať právne a technické prekážky k zdieľaniu dát naprieč organizáciami“. (Európska dátová stratégia)

V dokumente sa hovorí aj o tzv. Data Act, ktorý by mal zastrešiť legislatívu o dátach. Cieľom Data Act je „podporiť zdieľanie údajov medzi podnikateľmi a vládami v záujme verejnosti.“

Pomôže táto stratégia Európe vyšvihnúť sa v oblasti dát? Aké sú hlavné problémy, ktorým bude musieť čeliť, aby sa úspešne dostala do stanoveného cieľa?

1. Väčšina dát je neštruktúrovaná a nie je jednoduché konvertovať ich na štruktúrované dáta, s ktorými vie pracovať softvér.
2. Vlastníci dát používajú navzájom nekompatibilné modely štruktúry dát.
 

Ambície Európskej komisie smerujú k tomu, aby sa Európa stala svetovým lídrom v dátovej ekonomike a v oblasti umelej inteligencie. Podarí sa Európskej únií v nasledujúcom desaťročí vytvoriť prostredie, ktoré bude produkovať európske obdoby Google a Amazonu? Podarí sa jej preniesť inštitúcie a firmy jednotlivých európskych členských štátov do digitálneho veku a úspešne pracovať s ich dátami? Ako bude Slovensko reagovať na Európsku dátovú stratégiu? Na Jarnej konferencii ITAPA 2020 sa aj tejto téme budeme venovať v bloku Budovanie efektívneho eGovernmentu. 

Katarína Rausová

 

Zdroje:

https://www.focus-economics.com/blog/the-largest-economies-in-the-world

https://www.nasdaq.com/articles/the-5-largest-economies-in-the-world-and-their-growth-in-2020-2020-01-22

https://www.thebalance.com/world-s-largest-economy-3306044

https://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/unia-ma-novu-strategiu-pre-data-a-umelu-inteligenciu/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=1954&tqid=1vbgMCsvHksB5f3mOVxrS.KvuBQENhEufkZU5wdJ

https://www.euractiv.com/section/digital/news/leak-commission-outlines-plan-to-create-single-eu-data-space-by-2030/

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_economy

https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data

https://hackernoon.com/the-fundamental-problem-of-the-data-economy-nobody-is-talking-about-dfcaa31546c1

https://www.euractiv.com/section/digital/news/leak-commission-outlines-plan-to-create-single-eu-data-space-by-2030/

https://www.politico.eu/article/thierry-breton-european-companies-must-be-ones-profiting-from-european-data/

 


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným