Program - Jarná ITAPA 2020

 • Utorok, 26. máj 2020 /
  Digitalizácia spoločnosti & Kybernetická bezpečnosť
 • 09:30 - 10:30 Budovanie digitálneho štátu

  Aká je vízia novej slovenskej vlády pri budovaní moderného digitálneho Slovenska? Aká je naša štartovacia plocha a kam sa Slovensko posunie za štyri roky? Čo znamená koncept „smart country“ v praxi? Kam chceme Slovensko doviesť a čo k tomu potrebujeme?

  Slovensko buduje digitálny štát už skoro dve desaťročia. Investovali sa do toho veľké zdroje, spustilo sa veľa projektov. Avšak stále zaostávame v medzinárodnom porovnaní. Boli naše príležitosti využité efektívne? Akú má predstavu o budovaní digitálneho štátu nová eGovernment elita? Čo treba zmeniť – aké sú priority? Aké budú zmeny v riadení? Kde noví predstavitelia štátu vidia hlavné úskalia a úzke miesta? Aká budúcnosť čaká súčasné projekty? Aké nové princípy mienime uplatňovať?

  7144
  Veronika Remišová
  podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  7156
  Robin Čumpelík
  Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky
  Budovanie digitálneho štátu - Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  Inovačný management ako príležitosť k modernizácii verejnej správy - Robin Čumpelík, Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky
 • 10:30 - 12:00 Diskusný okrúhly stôl - Budovanie efektívneho eGovernmentu

  Spomalí sa budovanie slovenského eGovermentu s nástupom novej vlády, alebo sa naopak akceleruje? Aké budú priority kľúčových predstaviteľov pre najbližšie 4 roky? 

  6562
  Peter Ďurica
  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  6600
  Emil Fitoš
  IT Asociácia Slovenska
  4464
  Milan Ftáčnik
  Slovenská informatická spoločnosť
  6738
  Ľubor Illek
  Slovensko.Digital
  84
  Milan Ištván
  Partnerstvá pre prosperitu
  4135
  Rastislav Janota
  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
  7179
  Miriam Letašiová
  Ministerstvo hospodárstva SR
  6945
  Marek Antal
  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  7170
  Martin Kmeťko
  Útvar hodnoty za peniaze, MF SR
  Digitálny štát na dosah? - Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
  Tentokrát sa to podarí? - Ľubor Illek, Slovensko.Digital
  Diskusia - Marek Antal, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu; Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska; Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu; Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT; Ľubor Illek, Slovensko.Digital; Martin Kmeťko, Útvar hodnoty za peniaze, MF SR; Peter Ďurica, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby; Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
 • 12:30 - 13:15 Kybernetická bezpečnosť (prednášky dostupné len v anglickom jazyku)

  Hrozby reálne a hrozby fiktívne. Svet sa rýchlo digitalizuje a kybernetické hrozby sú čoraz rozmanitejšie a nebezpečnejšie. Často si ani neuvedomujeme, odkiaľ môže prísť útok. Môže sa však stať, že niekedy naopak vidíme ohrozenie aj tam, kde nie sú?  

 • 13:15 - 14:45 Kybernetická bezpečnosť - prípadové štúdie

  Kybernetická bezpečnosť sa týka každého z nás. Ale ruku na srdce – nie každý si to vie naozaj predstaviť, nie každý rozumie, prečo to tak je. A preto v rámci by sme vám (aj keď v obmedzenom čase) ukázať kybernetickú bezpečnosť z rôznych uhlov pohľadu formou prípadových štúdii. Od prípravy – či už risk analýza alebo technické riešenia až po reálnu prax pri riešení incidentov.

  3888
  Zsolt Géczi
  Fortinet
  4135
  Rastislav Janota
  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
  6635
  Andrej Aleksiev
  Check Point
  7166
  Ján Doboš
  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
  7129
  Tomáš Hettych
  Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ
  Úvodný príhovor moderátora - Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
  O zabezpečení organizácie - Andrej Aleksiev, Check Point
  Nie je phishing ako phishing: pohľad incident handlera - Ján Doboš, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
  Implementácia procesu riadenia rizík - Prípadová štúdia - Tomáš Hettych, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ
  Bezpečnostné odporúčania pre opatrenia v boji s pandémiou - Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
  Diskusia - Zsolt Géczi, Fortinet; Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT; Andrej Aleksiev, Check Point; Ján Doboš, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT; Tomáš Hettych, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ
 • Štvrtok, 04. jún 2020 /
  Financovanie miest a regiónov & Mestá budúcnosti
 • 09:30 - 11:30 Ako financovať rozvoj miest a regiónov po roku 2020

  Diskusný panel, kde hlavní aktéri nového obdobia budú debatovať o novom modeli financovania. Témy: Aké bude nastavenie financovania miest a regiónov v novom programovom období po roku 2020? Ako nastaviť funkčné integrované teritoriálne investície? Aká veľká alebo aká malá má byť funkčná regionálna jednotka? Ako zabezpečiť prípravu projektov na regionálnej úrovni? Kto za túto prípravu bude zodpovedať? 

  4464
  Milan Ftáčnik
  Slovenská informatická spoločnosť
  4831
  Ladislav Miko
  Zastúpenie EK na Slovensku
  66
  Milan Muška
  Združenie miest a obcí Slovenska
  7159
  Jozef Viskupič
  Trnavský samosprávny kraj
  7161
  Eduard Donauer
  Magistrát mesta Bratislava
  7163
  Miroslav Kollár
  Únia miest Slovenska
  7172
  Erika Jurinová
  Žilinský samosprávny kraj
  Úvodný príhovor moderátora - Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
  Diskusia - Jozef Viskupič, Trnavský samosprávny kraj; Eduard Donauer, Magistrát mesta Bratislava; Ladislav Miko, Zastúpenie EK na Slovensku; Miroslav Kollár, Únia miest Slovenska; Erika Jurinová, Žilinský samosprávny kraj; Štefan Repko, IS RRA ; Milan Muška, Združenie miest a obcí Slovenska
 • 14:00 - 16:00 Mestá budúcnosti: Je kríza príležitosťou pre inovácie?

  Mestá sa rýchlo modernizujú, aby efektívne vedeli zvyšovať kvalitu života obyvateľov. Či už ide o o zrýchlenie dopravy, zlepšenie parkovania, bezpečnosti ľudí, alebo znižovanie emisií. Aké problémy teraz riešia reprezentanti väčších miest? Aké sú ich plány na najbližšie roky? Aké sú ich inšpirácie? A ako môžu pomôcť technológie riešiť každodenný život ľudí? 

  7164
  Petra Dzurovčinová
  Magistrát mesta Bratislava
  4464
  Milan Ftáčnik
  Slovenská informatická spoločnosť
  7131
  Liora Shechter
  Tel Aviv
  7151
  Jaromír Beránek
  Výbor pre IT a Smart City, Praha
  7145
  Peter Fiabáne
  primátor mesta Žilina
  7147
  Matúš Vallo
  primátor mesta Bratislava
  7200
  Tomáš Lapáček
  Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy
  Úvodný príhovor moderátora - Samuel Arbe, ITAPA
  Prednáška - Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava
  Diskusia - Petra Dzurovčinová, Magistrát mesta Bratislava; Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina; Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť; Jaromír Beránek, Výbor pre IT a Smart City, Praha; Tomáš Lapáček , Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy
  Prednáška - Liora Shechter, Tel Aviv