Program - Jarná ITAPA 2020

 • Utorok, 26. máj 2020 /
  Digitalizácia spoločnosti & Kybernetická bezpečnosť
 • 09:30 - 10:30 Budovanie digitálneho štátu

  Aká je vízia novej slovenskej vlády pri budovaní moderného digitálneho Slovenska? Aká je naša štartovacia plocha a kam sa Slovensko posunie za štyri roky? Čo znamená koncept „smart country“ v praxi? Kam chceme Slovensko doviesť a čo k tomu potrebujeme?

  Slovensko buduje digitálny štát už skoro dve desaťročia. Investovali sa do toho veľké zdroje, spustilo sa veľa projektov. Avšak stále zaostávame v medzinárodnom porovnaní. Boli naše príležitosti využité efektívne? Akú má predstavu o budovaní digitálneho štátu nová eGovernment elita? Čo treba zmeniť – aké sú priority? Aké budú zmeny v riadení? Kde noví predstavitelia štátu vidia hlavné úskalia a úzke miesta? Aká budúcnosť čaká súčasné projekty? Aké nové princípy mienime uplatňovať?

  7156.b770d2
  Robin Čumpelík
  Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky
  8299.c9525c
  Veronika Remišová
  podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  Budovanie digitálneho štátu - Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  Inovačný management ako príležitosť k modernizácii verejnej správy - Robin Čumpelík, Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky
 • 10:30 - 12:00 Diskusný okrúhly stôl - Budovanie efektívneho eGovernmentu

  Spomalí sa budovanie slovenského eGovermentu s nástupom novej vlády, alebo sa naopak akceleruje? Aké budú priority kľúčových predstaviteľov pre najbližšie 4 roky? 

  6945.cd2a36
  Marek Antal
  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  8818.3de2a7
  Emil Fitoš
  IT Asociácia Slovenska
  4464.fe45da
  Milan Ftáčnik
  Slovenská informatická spoločnosť
  6738.287037
  Ľubor Illek
  Slovensko.Digital
  84.ade4a4
  Milan Ištván
  Partnerstvá pre prosperitu
  4135.92422d
  Rastislav Janota
  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
  7170.bc43e2
  Martin Kmeťko
  Útvar hodnoty za peniaze, MF SR
  7179.dfbd9c
  Miriam Letašiová
  Ministerstvo hospodárstva SR
  Digitálny štát na dosah? - Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
  Tentokrát sa to podarí? - Ľubor Illek, Slovensko.Digital
  Diskusia - Marek Antal, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ; Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska; Ľubor Illek, Slovensko.Digital; Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu; Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ; Martin Kmeťko, Útvar hodnoty za peniaze, MF SR; Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
 • 12:30 - 13:15 Kybernetická bezpečnosť (prednášky dostupné len v anglickom jazyku)

  Hrozby reálne a hrozby fiktívne. Svet sa rýchlo digitalizuje a kybernetické hrozby sú čoraz rozmanitejšie a nebezpečnejšie. Často si ani neuvedomujeme, odkiaľ môže prísť útok. Môže sa však stať, že niekedy naopak vidíme ohrozenie aj tam, kde nie sú?  

 • 13:15 - 14:45 Kybernetická bezpečnosť - prípadové štúdie

  Kybernetická bezpečnosť sa týka každého z nás. Ale ruku na srdce – nie každý si to vie naozaj predstaviť, nie každý rozumie, prečo to tak je. A preto v rámci by sme vám (aj keď v obmedzenom čase) ukázať kybernetickú bezpečnosť z rôznych uhlov pohľadu formou prípadových štúdii. Od prípravy – či už risk analýza alebo technické riešenia až po reálnu prax pri riešení incidentov.

  7166.bdae5d
  Ján Doboš
  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
  8827.dbc5e6
  Zsolt Géczi
  Fortinet
  7129.69e64a
  Tomáš Hettych
  Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ
  4135.92422d
  Rastislav Janota
  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
  Úvodný príhovor moderátora - Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
  O zabezpečení organizácie - Andrej Aleksiev, ITAS
  Nie je phishing ako phishing: pohľad incident handlera - Ján Doboš, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
  Implementácia procesu riadenia rizík - Prípadová štúdia - Tomáš Hettych, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ
  Bezpečnostné odporúčania pre opatrenia v boji s pandémiou - Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
  Diskusia - Andrej Aleksiev, ITAS; Ján Doboš, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT; Zsolt Géczi, Fortinet; Tomáš Hettych, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ; Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
 • Štvrtok, 04. jún 2020 /
  Financovanie miest a regiónov & Mestá budúcnosti
 • 09:30 - 11:30 Ako financovať rozvoj miest a regiónov po roku 2020

  Diskusný panel, kde hlavní aktéri nového obdobia budú debatovať o novom modeli financovania. Témy: Aké bude nastavenie financovania miest a regiónov v novom programovom období po roku 2020? Ako nastaviť funkčné integrované teritoriálne investície? Aká veľká alebo aká malá má byť funkčná regionálna jednotka? Ako zabezpečiť prípravu projektov na regionálnej úrovni? Kto za túto prípravu bude zodpovedať? 

  7161.858c78
  Eduard Donauer
  Magistrát mesta Bratislava
  4464.fe45da
  Milan Ftáčnik
  Slovenská informatická spoločnosť
  7172.36103c
  Erika Jurinová
  Žilinský samosprávny kraj
  7163.254de0
  Miroslav Kollár
  Únia miest Slovenska
  4831.22f76c
  Ladislav Miko
  Zastúpenie EK na Slovensku
  66.ca94e4
  Milan Muška
  Združenie miest a obcí Slovenska
  8316.b43ee3
  Jozef Viskupič
  Trnavský samosprávny kraj
  Úvodný príhovor moderátora - Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
  Diskusia - Eduard Donauer, Magistrát mesta Bratislava; Erika Jurinová, Žilinský samosprávny kraj; Miroslav Kollár, Únia miest Slovenska; Ladislav Miko, Zastúpenie EK na Slovensku; Milan Muška, Združenie miest a obcí Slovenska; Štefan Repko, IS RRA ; Jozef Viskupič, Trnavský samosprávny kraj
 • 14:00 - 16:00 Mestá budúcnosti: Je kríza príležitosťou pre inovácie?

  Mestá sa rýchlo modernizujú, aby efektívne vedeli zvyšovať kvalitu života obyvateľov. Či už ide o o zrýchlenie dopravy, zlepšenie parkovania, bezpečnosti ľudí, alebo znižovanie emisií. Aké problémy teraz riešia reprezentanti väčších miest? Aké sú ich plány na najbližšie roky? Aké sú ich inšpirácie? A ako môžu pomôcť technológie riešiť každodenný život ľudí? 

  7151.a66ac2
  Jaromír Beránek
  Výbor pre IT a Smart City, Praha
  7164.0cd9ed
  Petra Dzurovčinová
  Magistrát mesta Bratislava
  7145.b0318b
  Peter Fiabáne
  primátor mesta Žilina
  4464.fe45da
  Milan Ftáčnik
  Slovenská informatická spoločnosť
  7200.5c62eb
  Tomáš Lapáček
  Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy
  7131.6e8ea6
  Liora Shechter
  Tel Aviv
  7147.9b8f89
  Matúš Vallo
  primátor mesta Bratislava
  Úvodný príhovor moderátora - Samuel Arbe, ITAPA
  Rozhovor s Matúšom Vallom - Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava
  Diskusia - Jaromír Beránek, Výbor pre IT a Smart City, Praha; Petra Dzurovčinová, Magistrát mesta Bratislava; Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina; Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť; Tomáš Lapáček , Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy
  Rozhovor s Liorou Shechter - Liora Shechter, Tel Aviv