Staňte sa partnerom

Program - Jarná ITAPA 2020

09:30
Budovanie digitálneho štátu
Aká je vízia novej slovenskej vlády pri budovaní moderného digitálneho Slovenska? Aká je naša štartovacia plocha a kam sa Slovensko posunie za štyri roky? Čo znamená koncept „smart country“ v praxi? Kam chceme Slovensko doviesť a čo k tomu potrebujeme?

Slovensko buduje digitálny štát už skoro dve desaťročia. Investovali sa do toho veľké zdroje, spustilo sa veľa projektov. Avšak stále zaostávame v medzinárodnom porovnaní. Boli naše príležitosti využité efektívne? Akú má predstavu o budovaní digitálneho štátu nová eGovernment elita? Čo treba zmeniť – aké sú priority? Aké budú zmeny v riadení? Kde noví predstavitelia štátu vidia hlavné úskalia a úzke miesta? Aká budúcnosť čaká súčasné projekty? Aké nové princípy mienime uplatňovať?

09:30
Veronika Remišová, Za ľudí
Budovanie digitálneho štátu
09:40
Robin Čumpelík, Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky
Inovačný management ako príležitosť k modernizácii verejnej správy
10:30
Diskusný okrúhly stôl - Budovanie efektívneho eGovernmentu

Spomalí sa budovanie slovenského eGovermentu s nástupom novej vlády, alebo sa naopak akceleruje? Aké budú priority kľúčových predstaviteľov pre najbližšie 4 roky? 

10:30
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Digitálny štát na dosah?
10:35
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Tentokrát sa to podarí?
10:40
Marek Antal, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Martin Kmeťko, Útvar hodnoty za peniaze, MF SR
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Diskusia
12:30
Kybernetická bezpečnosť (prednášky dostupné len v anglickom jazyku)
Hrozby reálne a hrozby fiktívne. Svet sa rýchlo digitalizuje a kybernetické hrozby sú čoraz rozmanitejšie a nebezpečnejšie. Často si ani neuvedomujeme, odkiaľ môže prísť útok. Môže sa však stať, že niekedy naopak vidíme ohrozenie aj tam, kde nie sú?  
13:15
Kybernetická bezpečnosť - prípadové štúdie

Kybernetická bezpečnosť sa týka každého z nás. Ale ruku na srdce – nie každý si to vie naozaj predstaviť, nie každý rozumie, prečo to tak je. A preto v rámci by sme vám (aj keď v obmedzenom čase) ukázať kybernetickú bezpečnosť z rôznych uhlov pohľadu formou prípadových štúdii. Od prípravy – či už risk analýza alebo technické riešenia až po reálnu prax pri riešení incidentov.

13:15
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Úvodný príhovor moderátora
13:20
Andrej Aleksiev, ITAS
O zabezpečení organizácie
13:30
Ján Doboš, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Nie je phishing ako phishing: pohľad incident handlera
13:40
Tomáš Hettych, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ
Implementácia procesu riadenia rizík - Prípadová štúdia
13:50
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Bezpečnostné odporúčania pre opatrenia v boji s pandémiou
14:00
Zsolt Géczi, Fortinet
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Andrej Aleksiev, ITAS
Ján Doboš, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Tomáš Hettych, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, NBÚ
Diskusia

Nastavenie súborov cookies