Staňte sa partnerom

Dokážeme sa postarať o ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc?

Hoci pandémia vo väčšine krajín EÚ vrátane Slovenska na nejaký čas pozastavila dlhodobý rast priemernej dĺžky života, podľa predpokladov u nás v roku 2040 prekročí priemerný vek dožitia hranicu 80 rokov.

Vďaka vede, moderným technológiám i inováciám v medicíne má každá generácia šancu žiť o niekoľko rokov dlhšie. Dnešní školáci sa s najväčšou pravdepodobnosťou dožijú o takmer dvadsať rokov viac ako ich starí rodičia. V porovnaní s týmito údajmi je však priemerný počet rokov dožitých v zdraví o niečo nižší – na Slovensku sa pohybuje okolo hranice 57 rokov, pričom u žien je o málo vyšší než u mužov.

S týmito prognózami súvisí aj predpoklad neustále rastúceho dopytu po sociálnych a zdravotníckych službách – predovšetkým v oblasti dlhodobej starostlivosti, doliečovacej starostlivosti, ošetrovateľstva či budovania sociálnych zariadení. Sme pripravení – legislatívne, finančne, odborne či personálne na starostlivosť o našich starších či zdravotne znevýhodnených blízkych bez indikovaného akútneho ochorenia? Aj to sú niektoré z otázok, ktoré v časti CARE nastolí konferencia ITAPA Health & Care 2024 – uskutoční sa 26. a 27. marca v Bešeňovej. Ak sa profesijne pohybujete v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti, príďte si vypočuť prezentácie, zapojte sa do diskusií a zažite workshopy, ktoré rozšíria vaše vedomosti a zručnosti. Lekári a zdravotnícky personál môžu pri registrácii využiť výhodnú zľavu 25 %.

Tému CARE otvorí blok o aktuálnych výzvach a riešeniach v dlhodobej starostlivosti, o tom, či je súčasná legislatíva nástrojom podpory, i o budúcnosti jej financovania. O globálnom zdraví v dlhodobej starostlivosti bude hovoriť Jozef Šuvada, ktorý zastupuje SR v Riadiacej rade Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Prof. Šuvada je zároveň čestným veľvyslancom SR pre globálne zdravie a je aktívny a rešpektovaný v medzinárodných vedeckých, výskumných a humanitárnych organizáciách. V následnej diskusii sa k nemu pripoja zástupkyne Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Predstavitelia kľúčových hráčov siete poskytovateľov dlhodobej starostlivosti sa na pódiu vystriedajú s prezentáciami zastrešenými témou Zdravie a ľudská dôstojnosť: revolúcia v manažmente bezvládnych osôb.

Napriek tomu, že ITAPA každý rok prináša vylepšené formáty a aktuálne témy, osvedčeným modelom sú moderované diskusie. O zásadnej otázke, ktorou je dostatok kvalifikovaného, lojálneho a dostatočne motivovaného ľudského kapitálu v dlhodobej starostlivosti, budú hostia hovoriť v rámci bloku Navigácia výziev a stratégií pre personálnu stabilitu v sociálnych a zdravotníckych službách.

O finančnej pomoci v rozhovore 1on1 porozpráva Michal Tariška zo Sociálnej poisťovne.

V dynamickom slede budú nasledovať prezentácie a diskusie o integrovaných dátach či príkladoch dobrej praxe v dátovej analytike a predikcii, profesionálnej opatrovateľskej službe v teréne či budúcnosti neformálneho opatrovania z európskej perspektívy i v podmienkach Slovenska.

Spojenie prezentácií s praktickými ukážkami je bežnou súčasťou moderných odborných podujatí. Pre účastníkov konferencie ITAPA Health & Care 2024 sú presne v tejto línii pripravené workshopy určené pre vedúce sestry domov sociálnych služieb, manažérov nemocníc a zdravotníckych zariadení a sociálne sestry. Jeden z workshopov sa zameriava na efektívny manažment následnej starostlivosti po prepustení pacienta z nemocnice a predstavenie inovatívnych nástrojov a modulov. Ďalší workshop naučí, ako riadiť riziko destabilizácie v praxi ak ho vnímame ako nástroj rozvoja kvality starostlivosti tohto typu či ako hodnotiť a zvyšovať kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti.

Prihláste sa na konferenciu ITAPA Health & Care 2024 tu. Spoznajte nové trendy a najlepšie skúsenosti z oblasti zdravotníctva, zdravotnej starostlivosti, inovácií v zdravotníctve či legislatíve. Rozšírte si vedomosti, stretnite sa s najlepšími odborníkmi zo Slovenska i zahraničia a nadviažte nové kontakty. Pridajte sa k nám a pripravte sa na budúcnosť. ITAPA je aj vašou príležitosťou.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies