Digitalizácia je prioritou novej vlády ČR

Na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2019 budete hovoriť o digitalizácii regiónu Strednej Európy Petr Očko, námestník ministra priemyslu a obchodu ČR.

Dlhodobo pôsobíte v štátnej správe Českej republiky ako odborník na oblasť finančného trhu EÚ. Ako vnímate súčasný stav európskej ekonomickej integrácie?

Predovšetkým z pohľadu môjho dlhodobého pôsobenia v oblasti podpory inovácií a rozvoja podnikania je rozhodne dobre, že sa práve moderné technológie a digitálne technológie dostali medzi kľúčové Európskej priority a motory ďalšieho rastu EÚ. Je to oblasť, v ktorej môže spoločná Európa zohrať zásadnú úlohu, pretože prakticky žiadna členská krajina nemôže samostatne konkurovať superveľmociam, ako sú USA a Čína. Predovšetkým podpora vedy a výskumu - a to zďaleka nielen finančná – sa v rýchlo rozvíjajúcich technológiách, ako je umelá inteligencia, HPC, alebo blockchain, je kľúčová pre ďalšiu konkurencieschopnosť a je potreba prepájať kapacity naprieč celým jednotným trhom. Je pritom dôležité, aby sa nezabúdalo na všetky prvky ekosystému, teda od výskumu a vývoja, cez aplikáciu, až po podporu predovšetkým SMEs. Práve extrémne dôležitá oblasť malých a stredných podnikov, štart-upov a scale-upov môže z ekonomickej integrácie Európy ťažiť, či už otváraním trhu a príležitostí na expanziu, tak aj pomocou nástrojov rozvoja podnikateľov samotných ako je Európsky koncept Digitálnych inovačných hubov.

Vo svoje prednáške na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2019 budete hovoriť o digitalizácii regiónu Strednej Európy. Ako sa počas vášho profesionálneho pôsobenia menil trend využívania nových technológií a ako vnímate ich najbližšiu budúcnosť?

Európska komisia začala iniciatívu Digitalizácia európskeho priemyslu (DEI) v apríli 2016. Cieľom iniciatívy DEI je v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu posilniť konkurencieschopnosť EÚ v oblasti digitálnych technológií a zabezpečiť, aby každý podnik v Európe mohol naplno využívať výhody digitálnych inovácií. Mnoho národných stratégií a iniciatív v oblasti digitalizácie len nedávno začalo, preto je niekedy ešte ťažko zhodnotiť výsledky týchto opatrení. Digitalizácia a predovšetkým umelá inteligencia je tiež jednou z hlavných priorít súčasného českého predsedníctva skupiny V4.

Aká je politika podpory umelej inteligencie v Českej republike a do akej miery sa jej darí napĺňať strategickú víziu?

Digitalizácia sa v roku 2018 stala jednou z hlavných priorít novej vlády. Za týmto účelom bol v októbri 2018 zavedený nový program Digitálne Česko, ktorý zahŕňa tri stratégie digitalizácie krajiny. Ďalej boli implementačné plány tohto programu zavedené a schválené vládou SR v polovici apríla 2019. Na začiatku roka 2019 bol pripravený zastrešujúci dokument Inovačná stratégia Českej republiky 2019-2030 (Czech Republic: The Country for the Future) a predpokladá sa, že počas roka 2019 budú prijaté viaceré tematické dokumenty, ako je Akčný plán autonómneho riadenia. Najnovšie národné stratégie, Národná stratégia umelej inteligencie (NAIS), bola prijatá začiatkom mája 2019 a je základným dokumentom pre spoluprácu v oblasti umelej inteligencie. Umelá inteligencia je jedným z hlavných pilierov ambicióznej stratégie SR stať sa inovačným lídrom regiónu do roku 2030. Prvým krokom je pritom vybudovanie Európskeho centra excelence vo výskume a vývoji AI so sídlom v Prahe. Veríme, že tento a ďalšie projekty budú k prospechu rozvoja celého regiónu nielen Strednej a východnej Európy, ale aj celej EÚ


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným