Cena ITAPA 2020 – prihlásené projekty

Súťaž Cena ITAPA je od roku 2001 ocenením najlepších projektov digitalizácie. Každoročne oceňujeme projekty, ktoré využívajú moderné technológie na to, aby zmenili svet k lepšiemu.

Od roku 2014 je pravidelne vyhlasovaná aj Cena Rádia Slovensko na ITAPA, v ktorej môžu poslucháči určiť, ktorý z prihlásených projektov je podľa nich najlepší. O cenu súťažia IT projekty, ktoré sa zameriavajú na ľudí, uľahčujú im život, či sprístupňujú služby, ale aj projekty, ktoré s využitím technológií podporujú rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle. Tu nájdete viac informácií o Cene Rádia Slovensko a prehľad hlasovania o projekty.

V roku 2020 sa projekty mohli prihlasovať do dvoch kategórií: Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti a Najinovatívnejší IT projekt. Ktoré inovatívne, výnimočné projekty, ktoré dokážu meniť našu spoločnosť, sa prihlásili do Ceny ITAPA 2020?

mID/Mobile ID
Projekt zlepšuje prístupnosť elektronických služieb miest a obcí. Mobil tu dokáže nahradiť aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a netreba si ďalej inštalovať elektronický podpis. Po nainštalovaní aplikácie, overení identity a autorizovaní dokumentov elektronickým podpisom tak môžete cez mobil vybaviť agendu dane z nehnuteľnosti, komunálnych odpadov alebo povolenia na využitie verejného priestranstva.

Viac o projekte sa dozviete v prezentácii firmy PosAm na kongrese ITAPA 8.12 o 12:05 alebo na webe PosAm.

www.erozhodnutia.sk
Koľko času strávia riaditelia škôl rôznymi papierovačkami? Viac ako by sa im páčilo. Projekt https://www.erozhodnutia.sk/ má za cieľ zjednodušiť administratívu prepojením zákonom stanovených formulárov so školskými databázami.

Oznamypresov.sk
Táto aplikácia posiela občanom notifikácie zo zastupiteľstva, ktoré sú preňho zaujímavé a relevantné. Veľká časť projektu bola naprogramovaná na Prvom šarišskom hackathone, ktorý zorganizoval mestský úrad. Ako to funguje? Po zverejnení oznamu na elektronickej úradnej tabuli systém automaticky rozozná konkrétnu oblasť z textu dokumentu a pošle notifikáciu ľuďom, ktorí v danej oblasti bývajú (a majú appku nainštalovanú). Náklady na prevádzku portálu sú cca 20 eur a sú hradené prihlasovateľom projektu Ivanom Ivanco.

Platforma Open Data Bratislava
Skvelá správa, aj Bratislava už má open data prístupné verejnosti! Na adrese https://opendata.bratislava.sk/ je dostupných takmer 10 000 datasetov, ktoré sú poskytované cez open API a vizualizované cez mapové rozhranie. Dnes sa tak už každý človek vie dostať jednoducho napríklad k dátam o hustote obyvateľov, cyklotrasám, umiestneniu automatov na lístky, priestupkom, ktoré zaznamenala mestská polícia alebo lokalizovať miestne zdroje znečistenia.

Navody.Digital
Projekt združenia Slovensko.Digital prekladá úradničinu do zrozumiteľného jazyka. Na portáli Navody.Digital sú jednoduché a prehľadné návody, ako vybaviť úradné záležitosti elektronicky. Časť návodov vychádza z reálnych skúsenosti užívateľov a preto dokážu reálne zachytiť, ako sa prepliesť životnými situáciami a úradnou administratívou, ktorá je s tým spojená. Tento projekt hrdo vyhlasuje, že do veľkej miery supluje zlyhanie štátneho riešenia www.slovensko.sk v poskytovaní kvalitného obsahu, užívateľsky príjemnej a technologicky vyspelej forme.

Špeciálna klávesnica HandCubeKeys k počítaču pre ľudí s telesným, mentálnym (DMO, Autizmus) a zrakovým postihnutím
Ako umožniť  handicapovaným ľuďom prístup k digitálnemu svetu? Jednou z odpovedí je inovatívna klávesnica HandCubeKeys. Ide o špeciálnu, na Slovensku vyvinutú  klávesnicu určenú pre potreby handicapovaných. Klávesnica je bezkontaktná, ľubovoľne programovateľná a navrhnutá v štýle drevenej päťposchodovej konštrukcie, na ktorej sa nachádza 50 ks veľkých drevených kociek s písmenami abecedy, číslicami, symbolmi, obrázkovými vyjadreniami pocitov (hlad, smäd, nálada, WC), modifikačnými a aplikačnými klávesmi (Email, Prehliadač) a k nim zodpovedajúcimi obrázkami.

Viac o projekte na stránke občianskeho združenia HCK.

Smart propagácia cestovného ruchu
Cieľom projektu firmy MVI je spojiť dáta v cestovnom ruchu do smart platformy. Platforma vznikla tak, aby maximalizovala propagáciu rôznych služieb pre návštevníkov a bola maximálne jednoduchá. Subjekt na platforme  získa vytvorenie profilu a rezervačný systém, ktorý má pre služby, ubytovanie, gastro, požičovne alebo podujatia a môže si implementovať rezervačný formulár. Profil subjektu spojený s rezervačným formulárom sa cez API dostane na webové portály a mobilné aplikácie oblastnej organizácie cestovného ruchu, krajskej organizácie cestovného ruchu, na štátny turistický portál, štátnu turistickú aplikáciu a na portály 3. strán pre maximálnu propagáciu. Návštevník (turista) na všetkých portáloch a mobilných aplikáciách nájde aktuálne jednotné informácie.

Fond tradičnej ľudovej kultúry
Web www.fondtlk.sk umožňuje vyhľadávanie a prezeranie audio nahrávok, fotiek, obrázkov, videí a dokumentov. Všetko je k dispozícii bezplatne a je možné to bezplatne sťahovať a používať na nekomerčné účely. Stránka obsahuje viac ako 6500 digitálnych objektov a 3000 záznamov. Vyhľadávať sa dá podľa typu objektu, regiónu a obce pôvodu. Vedeli ste, že najviac zaznamenaných záznamov je tu z obce Važec?

Mini TechMBA for Women
Projekt komplexného vzdelávacieho systému je určený pre ženy, ktoré ukončili vzdelanie mimo IT a chcú to zmeniť. Počas štyroch mesiacov majú účastníčky príležitosť získať IT vedomosti, digitálne zručnosti a kontakty na ľudí z IT prostredia. Program počas trojročnej existencie úspešne absolvovalo 100 žien, ktorým po absolvovaní kurz plat narástol v priemere o 12,6%.

Viac o projekte na https://minitechmba.org/.

Geoinfraštruktúra Prešovského kraja - geopresovregion.sk
Prešovský kraj pripravil portál, ktorá prináša databázu open geodát. Aktuálne portál ponúka 177 datasetov, katalóg otvorených a geolokovaných údajov, tematické mapy a pokročilý online mapový nástroj na prehliadanie a analýzu geodát. Vďaka zmapovaniu priestoru vznikol návrh cyklotrasy v Poloninách, optimalizovali sa autobusové zastávky v kraji či identifikovali biele miesta, ktoré boli poddimenzovaní pri udeľovaní dotácií na regionálny rozvoj.

Viac sa dozviete na stránke projektu https://geopresovregion.sk/home/

Ochranný štít pre distribúciu elektrickej energie
Je to prvý projekt svojho druhu na Slovensku, ktorý má za úlohu nielen detegovať aktívne kybernetické útoky, ale tiež im predchádzať. A to v prostredí distribúcie elektrickej energie, teda kritickej infraštruktúry. Obsolentné technológie, chýbajúce obnovy a nedostatočná bezpečnostná architektúra vytvárajú slabiny, ktoré môžu umožniť útočníkom spôsobiť katastrofické škody. Západoslovenská Distribučná sa preto rozhodla eliminovať potencionálne riziká distribúcie elektrickej energie a vytvorila bezpečnostný systém pre priemyselné riadiace a SCADA systémy, v ktorom môžu administrátori aktívne chrániť kritickú sieť pred útočníkmi.

FaceRehab - Digitálny rehabilitačný terapeut
Aplikácia, ktorá sleduje rehabilitačné cvičenie pacienta, motivuje ho a poskytuje terapeutovi komplexné informácie o progrese, ktorý robí pacient. To je aplikácia FaceRehab.
Obrna lícneho nervu z dôvodu vírusového ochorenia, porážky, nádoru, alebo chirurgického zásahu môže zastihnúť každého z nás. Projekt FaceRehab umožňuje efektívne cvičenie aj v domácom prostredí bez lekárskeho dohľadu. Aplikácia využije 3D model tváre a ponúka digitálnu liečbu pozostávajúcu z diagnostickej a tréningovej časti. Projekt bude prezentovaný na kongrese ITAPA 2020, 7. decembra o 14:35 v paneli Ako vybudovať modernú a inovatívnu nemocnicu.

IS COVID
V neuveriteľne krátkom čase 10 dní vznikol projekt IS COVID, ktorý prepája laboratória na centrálnu evidenciu COVID-19. IS COVID zabezpečuje platformu na centrálnu evidenciu a konsolidáciu výsledkov z laboratórií a prepojenie s 36 RUVZ, súkromnými štátnymi aj vedeckými laboratóriami pri nemocniciach a poskytuje výstupy do relevantných štátnych systémov. Ide o unikátne riešenie, ktoré sa vytvorilo pre špecifické požiadavky na reakciu pandémie koronavírusu.

Lepší Ružinov
Projekt je určený pre Miestny úrad BA - Ružinov a jeho obyvateľov. Digitalizuje pracovné procesy miestneho úradu, tiež zadávania podnetov jednotlivým útvarom MÚ. Taktiež zabezpečuje rýchlu obojsmernú komunikáciu medzi MÚ Ružinov a jeho obyvateľmi. Zrýchlil prijímanie podnetov, odstránil papierové žiadosti, obyvatelia vidia stav riešenia svojich podnetov, komunikujú priamo s konkrétnymi útvarmi, nie na všeobecný mail.

Projekt bude prezentovaný na kongrese ITAPA 2020, 8. decembra v paneli Mestá budúcnosti o 13:30.

SMART evidenciou odpadov k motivačným poplatkom za odpady
Aj malá obec môže mať veľké nápady. Obec Košeca v Trenčianskom kraji sa rozhodla realizovať projekt elektronickej evidencie zberu odpadov. Vďaka tomu získali objektívne dáta o produkcii komunálneho odpadu a triedení odpadu jednotlivými domácnosťami. Projekt priniesol adresnú evidenciu o zapojenosti do jednotlivých zberov druhov komunálnych odpadov a tým umožnil spravodlivejšie a motivujúce paušálne poplatky za komunálne odpady. Vďaka tomu sa podporilo kvalitnejšie triedenie, domáce kompostovanie a zníženie tvorby zmesového komunálneho odpadu.

Tachyum Prodigy
Slovenský projekt so svetovými ambíciami. Cieľom projektu je dodať na trh univerzálny procesor Prodigy v roku 2021, ktorý výrazne zlepšuje výpočtový výkon, spotrebu energie, hardvérové využitie a nároky na priestor v porovnaní s existujúcimi čipmi, ktoré sa dnes používajú v dátových centrách. Procesor Prodigy prekonáva najrýchlejšie procesory Xeon pri 10 – krát nižšej spotrebe (na jadro) pri zaťažení úrovne dátových centier. Produkt je v predvýrobnej fáze a na trh bude uvedený v roku 2021.

eParkio
Projekt eParkio ponúka prenájom parkovacích plôch, podobne ako Airbnb ponúka prenájom ubytovania. Mesto umožňuje súkromným poskytovateľom parkovania napojiť sa a zdieľať možnosti parkovania. Šoférovi sa potom v navigácií zobrazia všetky možnosti parkovania v cieli v podobe ponuky na krátkodobý prenájom. Jeho úlohou potom už je len vybrať si najvhodnejšiu ponuku a zaplatiť. Systém je v pilotnej prevádzke.

Occupancy Management
Projekt firmy Pygmalios patrí k inovatívnym spôsobom, ako využiť umelú inteligenciu. Kvôli opatreniam zamedzujúcim šíreniu COVID-19 je počet zákazníkov v predajniach limitovaný. Sú dve možnosti ako to riešiť: určením človeka, ktorý bude viac menej presne regulovať počet ľudí, alebo to nechať na umelú inteligenciu. Projekt kombinuje snímanie a vyhodnocovanie dát, vďaka čomu s takmer 100 % presnosťou rozoznáva ľudí skupiny a filtruje zamestnancov. Tým automaticky cez  mikrokontroler ovláda semafór, ktorým sa reguluje vstup zákazníkov do predajne. Aktuálne je projekt nasadený už v troch krajinách V4 v maloobchode v desiatkach predajní.

Akvizičná aplikácia VIA
Projekt digitalizácie procesu podpisu prihlášky do zdravotnej poisťovne využitím pokročilých IT technológií ako skenovanie OP, alebo digitálny podpis. Ide o jednoduchý, klientsky prívetivý a efektívny online nástroj pre zamestnancov Dôvery, ktorý odbúrava byrokraciu, nezaťažuje životné prostredie papierovými prihláškami, zvyšuje efektivitu celého procesu a zvyšuje aj komfort pre ľudí.

Publikovanie výsledkov parlamentných volieb 2020 cez REST API vo formáte JSON-Stat
Priebežné výsledky parlamentných volieb boli doteraz publikované na stiahnutie vo forme surových dát, následne museli konzumenti využívať vlastné technické prostriedky pre ich spracovanie. Práve pre nich je ideálne využívať na prístup k dátam REST API, ktoré im umožní získať len dáta, ktoré potrebujú, prípadne rovno agregované dáta podľa zvolených dimenzií. Riešenie je dostupné cez REST API na adrese https://api.statistics.sk/elections/parliament/2020/dimensions/regions.

FaceControl
Informačno-komunikačné zariadenie na bezdotykové hromadné rozpoznávanie tváre. Výsledkom projektu je koncové zariadenie, ktoré pozostáva z miniPC (NVIDIA Jetson TX2 s výkonom
1 330 000 000 000 operácií za sekundu), SB kamier (obsluha obidvoch smerov- VSTUP/VÝSTUP), displeja (spätná väzba s používateľom) a SW iFace (rozpoznávanie tváre) + webPatrol (správa zariadení, Identít - bio a biografických dát a transakčných dát).

Okamžitá pomoc Microsoftu školám a zriaďovateľom škôl pri prechode na dištančné vzdelávania počas prvej vlny pandémie Covid-19
Cieľom projektu bolo flexibilne zareagovať na akútnu potrebu technologického vybavenia a nasadenia v slovenských školách pre možnosť dištančného vzdelávania počas karanténnych opatrení spojených so zabránením šírenia vírusu. Kým na začiatku kalendárneho roka 2020 bola téma o tom, ako obsah a formu výučby viac presunúť do online sveta, iba teoretickou debatou, zatvorenie škôl ako súčasť karanténnych opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, ukázalo, že je potrebné reagovať rýchlejšie, než sme si vedeli predstaviť. V prvej vlne firma Microsoft pomohla nasadiť Office 365 a predovšetkým MS Teams ako platformu na vzdialené vyučovanie na viac ako 1870 slovenských školách. Zároveň vyškolili 3920 pedagógov. Viac projekte na www.skolanadialku.sk a ucimenadialku.sk.

 
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným