Ako vybudovať z kolosu Európskej komisie modernú organizáciu s rýchlejšou analýzou a aplikáciou dát do praxe?

Správne rozhodnutia dnes stoja na špičkovej analýze obrovského množstva dát – deje sa to aj v Európskej komisii? Kvalitné dáta sú dnes skôr mýtom, ako realitou, ako sa s tým vysporiadať?

  • Správne rozhodnutia dnes stoja na špičkovej analýze obrovského množstva dát – deje sa to aj v Európskej komisii?
  • Kvalitné dáta sú dnes skôr mýtom, ako realitou, ako sa s tým vysporiadať?
 
Bratislava, 21. november 2017 Úspech vo svete je vždy daný schopnosťou správne sa rozhodovať a táto schopnosť ide dnes ruka v ruke s tým, aká efektívna a účelná je práca s obrovským množstvom dát, ktoré sú, alebo aj nie sú k dispozícii. Tohto si je vedomá aj Európska komisia, keď čelí hospodárskej konkurencii iných svetových regiónov a zároveň prijíma rozhodnutia na riešenie vplyvov rôznych sociálnych a spoločenských zmien, ktoré sa dejú mimo jej hraníc, ale aj v nich. 30 tisícový kolos je preto kriticky závislý od nástrojov, dát a expertíznych schopností svojich zamestnancov. Čo sa v tejto oblasti aktuálne deje, predstavila na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2017 Gertrud Ingestad, generálna riaditeľka generálneho riaditeľstva pre informatiku v Európskej komisii. „Našim cieľom je stať sa organizáciou postavenou na dátach a naplno využiť analytiku ako ťahač modernizácie“, uviedla na úvod. Spoločne s ďalšími generálnymi riaditeľmi preto vytvorili tzv.  Strategickú skupinu pre manažment informácií a vedomostí. „Keď si predstavíte také oblasti ako pracovný trh, ekonomický rast, migráciu, investície, či jednotný digitálny trh – vo všetkých existuje obrovské množstvo informácií a my potrebujeme byť schopní tieto informácie čítať, spracovať a analyzovať, aby sme vedeli vyhodnotiť čo sa deje a aké kroky a opatrenia musíme prijať“. Dôležité je podľa nej spracovávať nielen vnútorné, ale aj vonkajšie dáta. „Problémom je, že nie všetky informácie, ktoré potrebujeme, sa v komisii nachádzajú a tie, ktoré tam sú, sú často roztrúsené a neprepojené, takže naša schopnosť ich analyticky a v súvislostiach vyhodnotiť je limitovaná. Chýbali nám často technológie, procesy, ale aj zručnosti“.

Ingestad uviedla niekoľko úspešných projektov, vyvinutých priamo na pôde EK. Patrí k nim projekt DORIS, ktorý vyvinul riešenie na analýzu spätnej väzby občanov EÚ k legislatívnym iniciatívam komisie už v počiatočných štádiách legislatívneho procesu. „Keď si predstavíte, že v konzultáciách so zúčastnenými stranami dostávame aj pol milióna odpovedí a reakcií, je zrejmé, že bez využitia analytiky by sme nemali šancu ich zmysluplne vyhodnotiť“. Upozornila, že tento nástroj je už k dispozícii aj členským krajinám a jeho použitie sa veľmi rýchlo šíri.

Ďalším príkladom je projekt Victory, kde komisia analyzuje dáta o ponukách práce v oblasti IT v celej EÚ. V projekte sa rôznym spôsobom spracovávajú údaje z približne 50 miliónov záznamov o voľných pracovných miestach za rok. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť rôzne trendy na trhu práce, ak ide o IT požiadavky, napríklad regióny s najvyšším počtom voľných miest, požiadavky a najčastejšie očakávania od kandidátov v zmysle vzdelania a zručností, mzdy, benefity a iné praktické informácie.
Z inej oblasti pochádza projekt sociálneho začlenenia vyvinutý v spolupráci s mestom Madrid. Analýzou vyše 60 tisíc záznamov z interných dát o komunite mesta Madrid sa podarilo identifikovať rôzne skupiny obyvateľov, ktoré sa stretávali s konkrétnymi problémami, vedúcimi k ich postupnému potenciálnemu vylúčeniu zo spoločnosti. Zistili sa tiež vplývajúce faktory, napríklad že na hranicu chudoby sa najrýchlejšie dostávajú rodiny s malými deťmi z Afriky, či fakt, že rodiny s jedným rodičom sú schopné sa najrýchlejšie adaptovať. „Boli sme teda schopní určiť príčiny a navrhnúť kroky šité na mieru každej z týchto skupín, aby sa zlepšilo ich začlenenie do spoločnosti,“ vysvetlila Ingestad.

Oblasť dátovej analytiky je mladá a aj v samotnej komisii je nevyhnutné robiť osvetu, aby sa čo najviac zužitkovali vyvinuté aplikácie, systémy a technológie, ktoré sa osvedčili. „Vytvorili sme preto tzv. zdieľaný katalóg služieb pre užívateľov big dát. Nie je to len katalóg nástrojov, ale aj katalóg dát a expertov, takže sme schopní ponúknuť aj poradenstvo a expertízu v tom, čo sa dá a ako použiť.“ Jeho spustenie sa očakáva začiatkom budúceho roku a Gertrud Ingestad vysvetlila, ako môže zohrať významnú úlohu napríklad pri príprave ďalšieho plánovacieho obdobia. „Aby sme nielen určili oblasti ďalšieho rozvoja, ale aby sme sa už teraz zamysleli nad tým, ako budeme toto plánované obdobie vyhodnocovať – aké údaje budeme potrebovať, v akom formáte, akými nástrojmi ich chceme zbierať a spracovávať a v akej podobe očakávame výstupy a výsledky.

Podľa jej slov je ďalším krokom po pripravení katalógu zhotovenie dátovej platformy, ktorá umožní naplno využiť dostupné dáta a ktorá by mala byť k dispozícii v priebehu budúceho roku. Výsledky by mali byť prínosom pre maximalizáciu využitia dát a pre lepšie rozhodovanie a plánovanie v celej EÚ.
 
 

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným