Aká bude budúcnosť slovenských miest?

Ako všetci vieme, kedysi bol život jednoduchší, tráva bola zelenšia a pečené holuby samé padali z oblohy. Žarty bokom, moderné technológie nám v mnohom uľahčili život, zároveň však priniesli nové, doteraz nepoznané problémy.

Tie sa týkajú tiež fungovania našich miest. Podľa správy Spojených národov z mája 2018 bude v mestách do roku 2050 žiť 68% populácie. Toto zhustenie populácie miest prináša rôzne výzvy, ktorým sa nevyhneme ani na Slovensku. Napríklad Bratislava mala na začiatku 20. storočia niečo okolo 50 000 obyvateľov, dnes je na trvalý pobyt prihlásených cca 400 000 ľudí, odhady hovoria, že reálne v Bratislave trávi čas okolo 650 000 ľudí. Nárast počtu obyvateľov v kombinácií s požiadavkami, ktoré dnes považujeme za samozrejmé (dobrá doprava, kvalitná infraštruktúra, jednoduchý prístup k informáciám) predstavujú pre samosprávy výzvu.

Viaceré slovenské mestá sa v snahe zlepšiť fungovanie svojich miest rozhodli pre inovatívne riešenie využívajúce moderné inteligentné technológie. Ministerstvo hospodárstva v rámci podpory Smart Cities v roku 2018 priamo podporilo inovatívne projekty sumou takmer 500 tisíc EUR. V tomto roku tiež vyhlásilo výzvu na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Termín na predkladanie žiadostí je 4. október. Ďalšie formy finančnej podpory miest a regiónov boli prezentované na jarnej konferencii ITAPA.

Aké sú príklady zo zahraničia, ktorými sa môže Slovensko inšpirovať? Zoberme si napríklad Alba Iuliu, rumunské mesto s 63 000 obyvateľmi. Mestská samospráva Alba Iulie považuje technológie za nutnosť, za nástroj, ktorý zjednoduší a zlacní každodenné fungovanie. Rozhodli sa preto, že sa stanú prvým rumunským smart mestom a v decembri 2016 začali s implementáciou. Dnes je v meste rozbehnutých viac ako 100 smart projektov. Medzi nimi nájdete digitálne vzdelávanie (digitálne triedy a smart vzdelávanie vo všetkých školách v Alba Iulii), inteligentný systém mestského osvetlenia, inteligentný parkovací systém, car sharing, riešenia e-zdravotníctva, inteligentné merače, virtuálne prehliadky mesta, smart e-samosprávu a WiFi (dostupná vo verejnej doprave a 230 hotspotoch). V meste boli nainštalované senzory a vďaka LoRaWAN a inteligentnému LED osvetleniu sa samospráve podarilo znížiť spotrebu elektriny o 50%. Mesto má ďalej v pláne spustiť systém inteligentnej správy vody a zefektívniť spotrebu vody.

Samospráva začína využívať verejnú WiFi na intenzívnejšiu komunikáciu so svojimi občanmi. Zbiera ich názory a podnety cez krátke prieskumy, ktoré sa spustia v autobusoch po pripojení na WiFi. Zlepšenie internetu tiež prispelo k digitalizácií služieb samosprávy a priamemu kontaktu občanov s mestom (CityApps). Všetky projekty majú 5 fáz: prieskum, nasadenie, testovanie, plná prevádzka, vyhodnotenie.

Naša doba je plná technológií, ktoré náš život výrazne menia. Je len na nás, akým spôsobom ich uchopíme a nájdeme pre ne to správne využitie. V prípade miest a samospráv bude vhodné využitie kľúčové pre ďalší rozvoj a spokojné fungovanie občanov v meste.

Máte záujem spoznať ďalšie nápady a riešenia, ktoré viete nasadiť vo svojom meste? Príďte 13. novembra na panel Smart Cities, ktorý je súčasťou medzinárodného kongresu ITAPA 2019.

               


Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným