AI pre dobro, AI pre všetkých

Zatiaľ čo planéta Zem si za štyri a pol miliardy rokov zachovala približne rovnakú veľkosť, samotný svet nikdy nebol menší ako v súčasnosti. Je to tým, že technický pokrok v oblasti komunikácie, počítačov, dopravy a iných priemyselných odvetví účinne spojil spoločnosť do jedinečnej globálnej komunity.

Najviditeľnejšie je to v Európe, ktorá je kozmopolitným sútokom kultúr, jazykov a prostredí. Slovensko, ktoré leží v srdci tohto regiónu, môže pomôcť zjednotiť Európu premostením jazykových rozdielov prostredníctvom vývoja najrýchlejšieho a najvýkonnejšieho superpočítača umelej inteligencie na svete (AI, Artificial Intelligence).

Budovaním IT a superpočítačových kapacít má Slovensko šancu viesť iniciatívy v oblasti AI po celom svete, a využiť tak príležitosť, ktorá prichádza raz za desať rokov. Rieši to aj potrebu Slovenska posunúť sa od ekonomiky založenej na priemyselnej výrobe k odvetviam s vysokou pridanou hodnotou, znalostnej ekonomike a priemyslu 4.0. Pomôže to zmeniť „únik mozgov“ zo Slovenska na „prílev mozgov“ na Slovensko, pretože vytvoríme špičkové hi-tech príležitosti pre talentovaných Slovákov, ktorí budú motivovaní zostať pracovať doma.  Budovanie najrýchlejšieho AI superpočítača na Slovensku podporí nový hi-tech priemysel a nasmeruje Slovensko do hlavného prúdu svetových pretekov o kapitalizáciu rýchlo sa rozvíjajúceho AI trhu. Bude to motivovať vedcov celého sveta prísť na Slovensko robiť prevratný výskum, pretože nikto iný nebude mať nevojenský stroj schopný tohto výkonu.

AI má potenciál mať obrovský vplyv na ľudstvo a zelenšiu budúcnosť tým, že umožní rýchlejší objav nových liekov a vakcín, personalizovanú medicínu, vyhodnocovanie dopadov klimatických zmien, navrhovanie nízkoemisných motorov či plánovanie obnoviteľnej energie. S najrýchlejším AI superpočítačom na svete Slovensko umožní svetovým vedcom lepšie porozumieť základným príčinám a najefektívnejším stratégiám na zmiernenie a boj proti klimatickým zmenám.

Európska únia spotrebováva 30 % svetových superpočítačových zdrojov, na svojom území však vlastní iba 5 %. Inovácie pre digitálnu infraštruktúru (I4DI), združenie inovatívnych svetových technologických lídrov, ktorí vyvíjajú európske superpočítačové riešenia na podporu regionálnych kapacít pri riešení energetických a výkonnostných problémov a výziev, ktorým dnes čelí tento priemysel, aktívne pracuje na budovaní modernej a nákladovo efektívnej cloudovej infraštruktúry na Slovensku s cieľom podporovať najnovšie priemyselné trendy v celom regióne.

I4DI poskytuje európskemu HPC (High Performance Computing, vysokovýkonné počítačové výpočty) trhu slobodu a otvorenosť ako napríklad projekt Open Compute. Konzorcium spája spoločnosti operujúce v oblasti dátových úložísk, sietí, výroby stojanov, energetiky, softvéru či telekomunikačných služieb, ktoré sú schopné pomôcť transformovať celý región EÚ od importéra dátových centier a superpočítačových technológií na inovatívneho lídra vo výskume AI a HPC riešení pre celý svet. Toto úsilie sa sústreďuje okolo prvého univerzálneho procesora na svete pre servery/ AI/ HPC, ktorý umožňuje dátovým centrám prekročiť kapacitu ľudského mozgu a zároveň drasticky znížiť spotrebu energie a nákladov.

Univerzálny procesor Prodigy môže pomocou štandardných programovacích modelov spúšťať aplikácie HPC, konvolučnú AI, vysvetliteľnú AI, všeobecnú AI, bio AI a neurónové siete, plus bežné zaťaženie dátových centier na jedinej homogénnej procesorovej platforme. Bez Prodigy musia hyperškálové dátové centrá používať pre rôzne záťaže heterogénnu hardvérovú štruktúru pozostávajúcu z procesorov CPU, GPU a TPU, čo je neefektívne, nákladné a zložité z hľadiska dodávok a údržby. Používanie špecifického hardvéru pre každý typ záťaže (napr. dátové centrum, AI, HPC) vedie k nedostatočnému využitiu hardvérových prostriedkov, náročnejšiemu programovaniu, integrácii a údržbe softvéru, ako aj k väčším problémom s údržbou hardvéru. Schopnosť Prodigy plynulo prepínať medzi rôznymi pracovnými záťažami dramaticky mení konkurenčné prostredie a ekonomiku dátových centier.

Takže zatiaľ čo fyzikálne vlastnosti Zeme zostávajú zväčša nezmenené, fyzická infraštruktúra planéty poháňaná modernými dátovými centrami sa stále zmenšuje. O tom, ako spoločnosť Tachyum spolu s partnermi v rámci I4DI pracujú na vývoji výkonného AI superpočítača a posúvajú Slovensko do centra navzájom prepojeného technologického sveta, sa dozviete viac počas prezentácie Dr. Rada Danilaka na konferencii Jarná ITAPA 2021.

 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným