Staňte sa partnerom

Ján Jurkovič

Múzeum SNP, digitalizátor
Vzdelanie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Veda o výtvarnom umení

Profesionálna prax    
1980 – 1982
Pracovisko: Okresné stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti Spišská Nová Ves
Funkcia: historik

1983 - 1985
Pracovisko: Reklamný podnik ERPO Bratislava
Funkcia: vedúci dokumentačného centra obchodu
Výsledky: vybudovanie zbierok dokumentujúcich vývoj obchodu v SR (40 000 zbierkových predmetov), vytvorenie odborných a organizačných základov múzea

1986 - 1989
Pracovisko: Múzeum obchodu
Funkcia: riaditeľ
Výsledky: založenie Múzea obchodu SR  ako inštitúcie plniacej funkcie múzea a jeho  poslanie,  vytvorenie expozície Dejiny obchodu na Slovensku

1989 – 1994
Pracovisko: Historické múzeum SNM
Funkcia: zástupca riaditeľa
Výsledky: reorganizácia správy zbierok a zavádzanie elektronickej evidencie, inštalácia dočasných expozícií na Bratislavskom hrade

1994 – 2000
Pracovisko: Riaditeľstvo  SNM
Funkcia: programový manažér
Výsledky: vybudovanie centrálneho marketingového pracoviska, konštituovanie veľtrhu múzeí (Salón múzeí, neskôr Nostalgia), realizácia viac ako 400 múzejných výstav (7 autorských)

2000 – 2004
Pracovisko: Riaditeľstvo  SNM
Funkcia: vedúci centra informatiky SNM
Výsledky: informatizácia múzeí SNM, spracovanie projektu Centrálnej evidencie múzejných zbierok v SR (CEMUZ)

2004 – 2010
Pracovisko: Riaditeľstvo  SNM
Funkcia: manažér CEMUZ
Výsledky: vývoj a nasadenie nástrojov na elektronickú evidenciu zbierok v múzeách SR a vybudovanie Jednotného vedomostného systému múzeí SR

2011 - 2013
Pracovisko: Múzeum SNP
Funkcia: manažér projektu Digitálne múzeum
Výsledky: spracovanie projektu Digitálne múzeum a jeho odborná garancia

2013
Pracovisku: Múzeum SNP
Funkcia: digitalizátor
Výsledky: digitálne snímanie 2D a 3D predmetov
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies