Staňte sa partnerom

Jednotný vedomostný systém múzeí SR

/ Prednáška
Múzejné zbierky majú pre kultúrnu spoločnosť hodnotu ako existujúce dôkazy pominutých skutočností, preto ich žiadne digitálne zobrazenie nemôže nahradiť. Môže ich však zastúpiť. Je preto dôležité mať jednotný systém zobrazovania takýchto informácií. Cieľom vedomostného systému múzeí (CEMUZ) je vytvorenie digitálneho zástupcu, ktorý je schopný sprostredkovať technicky dosiahnuteľné maximum informácií.

Ján Jurkovič

Múzeum SNP
Vzdelanie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Veda o výtvarnom umení Profesionálna prax     1980 – 1982 Pracovisko: Okresné stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti Spišská Nová Ves Funkcia: historik 1983 - 1985 Pracovisko: Reklamný podnik ERPO Bratislava Funkcia: vedúci dokumentačného centra obchodu Výsledky: vybudovanie zbierok dokumentujúcich vývoj obchodu v SR (40 000 zbierkových predmetov), vytvorenie odborných a organizačných základov múzea 1986 - 1989 Pracovisko: Múzeum obchodu Funkcia: riaditeľ Výsledky: založenie Múzea obchodu SR  ako inštitúcie plniacej funkcie múzea a jeho  poslanie,  vytvorenie expozície Dejiny obchodu na Slovensku 1989 – 1994 Pracovisko: Historické múzeum SNM …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným