Staňte sa partnerom

Digitalizácia kultúrneho dedičstva v Múzeu SNP – praktický pohľad

/ Prednáška
AKTIVITA 1 – vybudovanie Digitalizačného centra
ako sa darí realizovať  zámer vybudovať špičkové pracovisko schopné samostatne na najvyššej dosiahnuteľnej úrovni digitalizovať zbierky múzeí v SR

AKTIVITA 2 – ošetrenie a konzervovanie zbierok
priebeh a rozsah konzervátorských zásahov, ktoré predchádzajú digitalizácii zbierkových predmetov

AKTIVITA 3 – prípravné procesy
pohľad na pripravenosť múzeí na digitalizáciu a doterajšie výkony logistiky digitalizácie

AKTIVITA 4 – digitalizácia múzejných zbierok
aktuálny stav kľúčovej aktivity
  • vlastné výkony Digitalizačného centra
  • očakávania od outsourcingu
AKTIVITA 5 – digitalizácia nehmotného kultúrneho dedičstva
predpoklady digitalizácie znalostí ľudovo-umeleckej výroby a spracovanie ľudových tancov

Ján Jurkovič

Múzeum SNP
Vzdelanie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Veda o výtvarnom umení Profesionálna prax     1980 – 1982 Pracovisko: Okresné stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti Spišská Nová Ves Funkcia: historik 1983 - 1985 Pracovisko: Reklamný podnik ERPO Bratislava Funkcia: vedúci dokumentačného centra obchodu Výsledky: vybudovanie zbierok dokumentujúcich vývoj obchodu v SR (40 000 zbierkových predmetov), vytvorenie odborných a organizačných základov múzea 1986 - 1989 Pracovisko: Múzeum obchodu Funkcia: riaditeľ Výsledky: založenie Múzea obchodu SR  ako inštitúcie plniacej funkcie múzea a jeho  poslanie,  vytvorenie expozície Dejiny obchodu na Slovensku 1989 – 1994 Pracovisko: Historické múzeum SNM …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným