Digitálna iniciatíva Trojmorie

/ Prednáška

Program Digital 3 Seas je portfólio cezhraničných projektov a iniciatív zameraných na rozvoj digitálnej infraštruktúry, spoločných investícií a výskumu a vývoja, ako aj politických a legislatívnych koncepcií realizovaných na úrovni EÚ. Ústrednou myšlienkou je začlenenie koncepcie security by design do digitálnej transformácie verejného a súkromného sektora. Digital 3 Seas je postavená na sieťach infraštruktúr pre dopravu a energetiku, ktoré tvoria chrbticu Iniciatívy Three Seas a rozširuje ju o kybernetickú dimenziu.

Digital 3 Seas má veľký synergický potenciál vzhľadom na projekty, ako je digitálny jednotný trh (Digital Single Market), v rámci normatívnych limitov a rámca nastavených EÚ.

Videozáznam

Prihláste sa na Medzinárodný kongres Jarná ITAPA 2019

Odporúčaní spíkri