Skúsenosti českej VS s využitím Microsoft Azure pre Portál občana

/ Prednáška

Technologický stack Portálu občana. Cesta od monolitických aplikací k mikroslužbám

Portál občana je hlavný portál pre elektronickú komunikáciu občanov s verejnou správou ČR. Je to obdoba www.slovensko.sk. Ministerstvo vnitra ČR spustilo tento portál v júli 2018. Vďaka použitým technológiám a architektúre bol významne skrátený čas vývoja a implementácie a vďaka použitiu cloudových technológií došlo i k významnej úspore investičných a prevádzkových nákladov. Architektúra portálu je postavená na mikroslužbách a kontajneroch. Portál je prielomový aj tým, že jeho prevádzka, vývoj a testovanie se kompletne realizuje v Microsoft Azure, teda v komerčnom cloude. A to samozrejme pri splnení všetkých legislativných a bezpečnostných požiadaviek.

Videozáznam

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Odporúčaní spíkri