Staňte sa partnerom

Certifikácia SW produktov pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať - Aby dôveryhodné služby boli dôveryhodné

/ Prednáška
Príspevok je venovaný problematike certifikácie softvérových produktov pre kvalifikovaný elektronický podpis a pečať (ďalej len KEP), výkonu auditu, metodike, požiadavkám legislatívy a zmenám, ktoré prinieslo do tejto oblasti Nariadenie EU č. 910/2014 (eIDAS) a Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách. Elektronický podpis sa postupne stáva súčasťou nášho každodenného života. Neoddeliteľnou súčasťou tejto problematiky sú softvérové prostriedky pre KEP, ich bezpečnosť a dôveryhodnosť. V príspevku bude poukázané na niektoré problémy bezpečnosti a dôveryhodnosti, certifikácie, nasadenia a prevádzky.

Videozáznam

Jozef Chebeň

EMM
1987-1988 (Slovenský štatistický úrad) Podieľal sa ako programátor na vývojových prácach štátneho databázového systému SPAZ II. 1988-1991 (SVŠT) Zaoberal sa problematikou prepojenia rýchlych lokálnych počítačových sietí. Získal široké teoretické znalosti o problematike lokálnych a globálnych počítačových sietí. 1991 – 1994 (GAMMA) Pracoval ako na projekte automatického spracovania a priestorového diagnostikovania a modelovania dentálnych zákrokov v tíme vedenom prof. Slávičekom. 1994 – súčasnosť (EMM, spol. s r.o.) Po príchode do firmy EMM sa podieľal na budovaní špecializovaného oddelenia, ktoré sa venuje návrhu stratégie a architektúry informačnej bezpečnosti, podpore koncových užívateľov pri vývoji vlastných systémov a pr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies