Digitálna transformácia a umelá inteligencia

/ Prednáška

Digitálna transformácia sa týka hlbokých zmien, ku ktorým dochádza v hospodárstve a spoločnosti v dôsledku zavádzania a integrácie digitálnych technológií do všetkých stránok ľudského života. Digitálna transformácia vyvoláva hlboké zmeny v (a) správaní jednotlivcov a organizácií v spoločnosti a v (b) hraniciach medzi jednotlivcami a organizáciami. Má všadeprítomný vplyv na všetky činnosti, sektory, oblasti a typy organizácií, od domácností až po súkromné firmy a verejnú správu, politické organizácie a mimovládne organizácie.

Digitalizácia sa uvádza v úvahe Budúcnosť Európy - využívanie globalizácie, ako jedna z hlavných otázok ovplyvňujúcich globalizáciu v roku 2025. Všetky odvetvia budú ovplyvnené a na celosvetovej úrovni. Toto predstavuje významný rozdiel od predchádzajúcich vĺn technologických inovácií, ktoré mali tendenciu ovplyvňovať postupne po jednom odvetví a jednom regióne vo svete, čo napríklad umožnilo uvoľneným pracovníkom nájsť si prácu v iných odvetviach alebo na iných miestach. Tentokrát je pravdepodobné, že účinky na hospodárstvo aj spoločnosť budú hlbšie kvôli ich celosvetovej a medziodvetvovej povahe.

Umelá inteligencia je už súčasťou nášho každodenného života, od používania virtuálneho osobného asistenta na organizáciu nášho dňa a až po navrhovanie hudobných skladieb, ktoré by sa nám mohli páčiť, ponechávame na naše telefóny. Okrem uľahčovania nášho života, inteligentné systémy nám pomáhajú riešiť niektoré z najväčších výziev na svete: liečenie chronických ochorení, boj proti zmene klímy a predvídanie bezpečnostných kybernetických hrozieb. Umelá inteligencia je jednou z najstrategickejších technológií 21. storočia.

Dňa 25. apríla 2018 Európska komisia predstavila súbor opatrení na uvádzanie umelej inteligencie do služieb občanov EU a na posilnenie konkurencieschopnosti Európy v tejto oblasti (COM (2018) 237 "Umelá inteligencia v Európe"). Ide o trojcestný prístup, a to zvýšenie verejných a súkromných investícií do umelej inteligencie, prípravu sociálno-ekonomických zmien a zabezpečenie vhodného etického a právneho rámca. To je odpoveď na výzvy Európskych vedúcich osobností k spoločnému európskemu prístupu k umelej inteligencii.

Spoločné výskumné centrum uskutočnilo rozsiahly výskum na pochopenie vplyvu umelej inteligencie na hospodárstvo a spoločnosť. Táto prezentácia predloží hlavné zistenia nášho výskumu.

Videozáznam
 

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným