Staňte sa partnerom

Alessandro Annoni

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Alessandro Annoni je jednou z kľúčových postáv Spoločného výskumného centra Európskej komisie, pre ktoré pracuje od roku 1997. Alesandrovou Alma mater je Milánska univerzita, na ktorej vyštudoval fyziku. Pred príchodom do výskumného centra Komisie pracoval takmer 20 rokov v súkromnom sektore v oblasti manažmentu firiem špecializujúcich sa na pozorovanie Zeme, geomatiku a vývoj informačných systémov. 

Od roku 2006 bol Alessandro spolupredsedom skupiny pre pozorovanie Zeme (Earth Observations Group). V roku 2013 získal od Európskej geovedeckej únie medailu Iana McHarga za svoj prínos pri využití aplikovaných informačných technológií vo výskume Zeme a vesmíru.

Alessandro bude na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2018 rozprávať o digitálnej transformácii v kontexte verejných politík Európskej únie ako aj o vplyve digitálnych technológií na spoločnosť.

 • Digitálna transformácia a umelá inteligencia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  Digitálna transformácia sa týka hlbokých zmien, ku ktorým dochádza v hospodárstve a spoločnosti v dôsledku zavádzania a integrácie digitálnych technológií do všetkých stránok ľudského života. Digitálna transformácia vyvoláva hlboké zmeny v (a) správaní jednotlivcov a organizácií v spoločnosti a v (b) hraniciach medzi jednotlivcami a organizáciami. Má všadeprítomný vplyv na všetky činnosti, sektory, oblasti a typy organizácií, od domácností až po súkromné firmy a verejnú správu, politické organizácie a mimovládne organizácie.

  Digitalizácia sa uvádza v úvahe Budúcnosť Európy - využívanie globalizácie, ako jedna z hlavných otázok ovplyvňujúcich globalizáciu v roku 2025. Všetky odvetvia budú ovplyvnené a na celosvetovej úrovni. Toto predstavuje významný rozdiel od predchádzajúcich vĺn technologických inovácií, ktoré mali tendenciu ovplyvňovať postupne po jednom odvetví a jednom regióne vo svete, čo napríklad umožnilo uvoľneným pracovníkom nájsť si prácu v iných odvetviach alebo na iných miestach. Tentokrát je pravdepodobné, že účinky na hospodárstvo aj spoločnosť budú hlbšie kvôli ich celosvetovej a medziodvetvovej povahe.

  Umelá inteligencia je už súčasťou nášho každodenného života, od používania virtuálneho osobného asistenta na organizáciu nášho dňa a až po navrhovanie hudobných skladieb, ktoré by sa nám mohli páčiť, ponechávame na naše telefóny. Okrem uľahčovania nášho života, inteligentné systémy nám pomáhajú riešiť niektoré z najväčších výziev na svete: liečenie chronických ochorení, boj proti zmene klímy a predvídanie bezpečnostných kybernetických hrozieb. Umelá inteligencia je jednou z najstrategickejších technológií 21. storočia.

  Dňa 25. apríla 2018 Európska komisia predstavila súbor opatrení na uvádzanie umelej inteligencie do služieb občanov EU a na posilnenie konkurencieschopnosti Európy v tejto oblasti (COM (2018) 237 "Umelá inteligencia v Európe"). Ide o trojcestný prístup, a to zvýšenie verejných a súkromných investícií do umelej inteligencie, prípravu sociálno-ekonomických zmien a zabezpečenie vhodného etického a právneho rámca. To je odpoveď na výzvy Európskych vedúcich osobností k spoločnému európskemu prístupu k umelej inteligencii.

  Spoločné výskumné centrum uskutočnilo rozsiahly výskum na pochopenie vplyvu umelej inteligencie na hospodárstvo a spoločnosť. Táto prezentácia predloží hlavné zistenia nášho výskumu.

  Videozáznam
   

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies