Smerom k spoločnému európskemu priestoru dát

/ Prednáška

Digitálne data sú vo všeobecnosti podstatným zdrojom pre ekonomický rast, konkurencieschopnosť, inovácie a spoločenský pokrok. Sú kľúčovým predpokladom pre vytváranie pracovnývh miest, konkrétne pre stredne veľké podniky a startupy a pre vývoj nových technológií, ako je umelá inteligencia. Pri priaznivej politike a legislatívnych podmienkach a podpore investícií do ICT, sa hodnota európskej dátovej ekonomiky môže zvýšiť na 739 miliárd € v roku 2020, čo zodpovedá 4% celkového hrubého domáceho produktu EÚ.

 Dostupnosť obrovských objemov dát, z ktorých je väčšina generovaná strojovo a senzormi, ovplyvňuje nás všetkých. Optímálne využitie dát môže prispieť k prežívaniu zdravších a dlhších životov, ktoré budú aj šetrné k životnému prostrediu. Dáta tiež môžu pomôcť našim vedcom vo vývoji lepších modelov na predpovedanie klimatických zmien a prírodných katastrof.

Vychádzajúc z platnej legislativy o ochrany dát, Komisia navrhla 25. apríla 2018 balík opatrení ako podstaný krok smerom k vytvoreniu spoločného dátového priestoru v EÚ – hladká digitálna oblasť s rozsahom, ktorý umožní vývoj nových produktov a služieb založených na dátach. Reprezentuje to inovatívny a holistický prístup s použitím rôznych politík a právnych nástrojov na uvoľnenie potenciálu pre rôzne druhy dát: data verejného priestoru (sú čoraz viac rozpoznávané ako kritické a nepostrádateľné aktíva pre vývoj nových služieb a technológií), dáta z výskumu a dáta zo súkromného sektoru.

Opatrenia prijaté v rôznych oblastiach sú nasledovné:

  • Dáta verejného sektoru: Posúdenie direktívy pre opakované využitie informácií verejného sektora, zvlášť na obmedzenie výnimiek použiteľných na zmenu pravidiel a na rozšírenie rozsahu využiteľných dát na tie, ktoré sú produkované dopravnými a sieťovými spoločnosťami financovanými z verejných zdrojov. Návrh je práve prerokovávaný Európskym parlamentom a Európskou radou.
  • Dáta z výskumu: Aktualizácia odporúčania z 2012 pre prístup a zachovanie vedeckých informácií a niektorých ustanovení v direktíve pre využívanie informácií z verejného sektora.
  • Dáta zdieľané súkromným sektorom: Smernica o zdieľaní dát súkromného sektoru medzi spoločnosťami a spolu s telesami verejného sektoru pre účely verejného záujmu (neregulačné opatrenia), predstavuje začiatok dialógu medzi partnermi o princípoch, ktoré by mali platiť pre zdieľanie dát v súkromnom sektore, v kontextoch B2B (business-to-business) a B2G (business-to-government).
Prihláste sa na Medzinárodný kongres Jarná ITAPA 2019

Odporúčaní spíkri