Staňte sa partnerom

Michal Čudrnák

Slovenská národná galéria, SR
Vyštudoval Knižničnú a informačnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského. V Oddelení digitálnych zbierok a služieb Slovenskej národnej
galérie spolupracuje na projektoch súvisiacich s evidenciou zbierok, správou
digitálneho obsahu, digitalizáciou a prezentáciou diel výtvarného umenia na
internete.
 • Digitálna galéria   |   Jarná ITAPA/OPIS 2014
  Digitálna galéria: 100 100 obrazov!
  Projekt Digitálna galéria vstupuje do finále. Bude v nej až 100.100 výtvarných diel zo zbierok 18 galérií na Slovensku. Digitalizácia výtvarného umenia v takomto rozsahu a kvalite otvára možnosti, ktorých si doteraz galérie neboli vedomé, alebo na ich realizáciu nemali dostatočnú infraštruktúru.


  Anotácia: Projekt Digitálna galéria postupne smeruje k naplneniu svojho hlavného cieľa - k digitalizácii 100.100 výtvarných diel zo zbierok 18 galérií na Slovensku. Digitalizácia zbierok v takomto rozsahu a kvalite otvára možnosti, ktorých si doteraz galérie neboli vedomé, alebo na ich realizáciu nemali dostatočnú infraštruktúru. Podobne ako sa v posledných rokoch rozširuje ponuka sprievodných podujatí v galériách (tvorivé dielne, lektorské sprievody), bude sa rozširovať aj ponuka služieb, ktoré budú dostupné online - objednávka tlačenej reprodukcie, vloženie náhľadu na blog, alebo vytvorenie vlastnej virtuálnej zbierky. Prezentácia sa zameria na súčasné aj v budúcnosti plánované služby pre verejnosť, ako aj na interné služby určené zamestnancom galérií na zefektívnenie interných procesov potrebných ku každodennej práci.

 • Digitálna galéria   |   Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
  Objem digitálneho obsahu, ktorý bude výstupom z projektu Digitálna galéria kladie vysoké nároky na jeho správu . Plánovanie procesu digitalizácie, priradenie metadát, uloženie, vyhľadávanie a dlhodobé uchovanie digitálnych snímok diel výtvarného umenia vo vysokej kvalite bude prebiehať v informačnom systéme pre galérie CEDVU. Príspevok priblíži naše doterajšie skúsenosti s digitalizáciou kultúrneho dedičstva a jeho správou v kontexte OPISu a celkového prostredia zbierkotvorných galérií.
 • CEDVU 2006 - príprava nového softvérového riešenia projektu Centrálna evidencia diel výtvarného umenia v zbierkach SNG, galérií a múzeí na Slovensku   |   Kongres ITAPA 2006

  Slovenská národná galéria je vrcholová zberateľská, vedecko-výskumná, metodická a kultúrno-výchovná inštitúcia pôsobiaca v oblasti galerijnej činnosti. Pre plnenie týchto úloh jej a ďalším zbierkotvorným galériám napomáha podrobná evidencia diel výtvarného umenia, ktorej výstupom je projekt CEDVU. V centralizovanej databáze sa nachádzajú podrobné dokumentačné záznamy o významnej časti kultúrneho dedičstva na Slovensku, výsledok dlhoročnej práce kurátorov a odborných pracovníkov galérií. Súčasné technologické riešenie už nezodpovedá potrebám digitalizácie a trendom v oblasti eCulture, Galerijné informačné centrum SNG sa preto ako garant riešenia projektu rozhodlo prostredníctvom verejnej súťaže vybrať dodávateľa nového softvérového riešenia systému.

  V príspevku predstavíme aktuálny stav nového riešenia, ako aj výzvy, ciele a bariéry, ktoré sa s ním spájajú. Dôležitými faktormi sa zatiaľ pri koncipovaní architektúry systému ukazujú byť tieto komponenty: dátový model, kontrolované slovníky a rozhranie. Prvoradým cieľom je prechod na nový systém migráciou údajov, bez straty predností CDS ISISu (doteraz využívaný databázový systém). Dlhodobým cieľom je začlenenie informačného systému do pripravovaného Portálu kultúry SR a Európskej digitálnej knižnice.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies