Staňte sa partnerom

CEDVU 2006 - príprava nového softvérového riešenia projektu Centrálna evidencia diel výtvarného umenia v zbierkach SNG, galérií a múzeí na Slovensku

/ Prednáška

Slovenská národná galéria je vrcholová zberateľská, vedecko-výskumná, metodická a kultúrno-výchovná inštitúcia pôsobiaca v oblasti galerijnej činnosti. Pre plnenie týchto úloh jej a ďalším zbierkotvorným galériám napomáha podrobná evidencia diel výtvarného umenia, ktorej výstupom je projekt CEDVU. V centralizovanej databáze sa nachádzajú podrobné dokumentačné záznamy o významnej časti kultúrneho dedičstva na Slovensku, výsledok dlhoročnej práce kurátorov a odborných pracovníkov galérií. Súčasné technologické riešenie už nezodpovedá potrebám digitalizácie a trendom v oblasti eCulture, Galerijné informačné centrum SNG sa preto ako garant riešenia projektu rozhodlo prostredníctvom verejnej súťaže vybrať dodávateľa nového softvérového riešenia systému.

V príspevku predstavíme aktuálny stav nového riešenia, ako aj výzvy, ciele a bariéry, ktoré sa s ním spájajú. Dôležitými faktormi sa zatiaľ pri koncipovaní architektúry systému ukazujú byť tieto komponenty: dátový model, kontrolované slovníky a rozhranie. Prvoradým cieľom je prechod na nový systém migráciou údajov, bez straty predností CDS ISISu (doteraz využívaný databázový systém). Dlhodobým cieľom je začlenenie informačného systému do pripravovaného Portálu kultúry SR a Európskej digitálnej knižnice.

Michal Čudrnák

Slovenská národná galéria, SR
Vyštudoval Knižničnú a informačnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V Oddelení digitálnych zbierok a služieb Slovenskej národnej galérie spolupracuje na projektoch súvisiacich s evidenciou zbierok, správou digitálneho obsahu, digitalizáciou a prezentáciou diel výtvarného umenia na internete.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies