Z Jarnej ITAPA: Smart Cities je cestou, nie cieľom

Obyvatelia miest denne riešia nedostatok parkovacích miest, zlú dopravnú situáciu, znečistené ovzdušie, či zdravotnú starostlivosť. Tieto a ďalšie výzvy sú súčasťou konceptu Smart Cities riešení, ktorých cieľom sú spokojní ľudia, zvýšená kvalita ich života, ekonomický rast a udržateľný rozvoj mesta.

Téma Smart Cities (inteligentných miest) bola predmetom diskusie aj na tohtoročnej Jarnej ITAPA. Mestá aktuálne stoja pred úlohou zníženia administratívnych nákladov a odstránenia zúfalej efektivity nielen v energetických systémoch.  

Samotné slovo „budovanie“ inteligentných miest evokuje, že tie dnešné inteligentnými nie sú. Opak je však pravdou. Používané riešenia a nástroje samostatne pracujú. Nevýhodou však je, že navzájom medzi sebou nekomunikujú. Koncept Smart City sa snaží zmeniť: vnímanie mesta a aktiváciu občianskej spoločnosti, sprístupniť dáta, zapojiť inovátorov a občanov do správy mesta, podporovať nové ekonomické, technologické a sociálne modely, rozvíjať regionálny trh, inšpirovať a rozvíjať príležitosti smerujúce k pozitívnej zmene.

Mesto Poprad je jedným z priekopníkov budovania inteligentného mesta na Slovensku. Na jeho stratégií už pracuje 1,5 roka, a ako povedal Igor Wzoš, prvý viceprimátor mesta Poprad: „Nie je to len technický rozvoj mesta a infraštruktúry, ale širší kontext spoločenských  a ekonomických zmien. Inteligentné mesto je dômyselne prepojené, intuitívne, zrozumiteľné pre svojich obyvateľov a návštevníkov. Smart mesto má byť fér“.

Pri budovaní inteligentného mesta vstupujú do procesu okrem miest a obcí aj univerzity a komerčný sektor. Je spoločným dieťaťom viacerých aktérov, a pri jeho budovaní vznikajú verejno-súkromné partnerstvá. Dôležité je si uvedomiť, že technologický pohľad nesmie vytlačiť ten ľudský. Inteligentné mesto je dômyselne prepojené, intuitívne a zrozumiteľné.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným