Staňte sa partnerom

Nové stratégie prebiehajúceho boja proti počítačovej kriminalite pre zvýšenie dôvery a bezpečnosti v dnešnom svete cloudových služieb a mobility

/ Keynote
Prezentácia poskytne prehľad o činnosti DCU (Digital Crimes Unit), špeciálneho oddelenia Microsoftu zloženého z právnikov, vyšetrovateľov, dátových vedcov, analytikov a iných špecialistov, pracujúcich spoločne na transformácii prebiehajúceho boja proti počítačovej kriminalite. Prezentácia poukáže na hlavné zameranie činnosti DCU, s konečným cieľom prispieť k ochrane zákazníkov v súlade s jednotnou stratégiou bezpečnosti spoločnosti Microsoft, a demonštruje ako sú unikátne poznatky a informácie získané z jednotlivých operácií DCU zakomponované do cloudovej infraštruktúry Microsoftu a súvisiacich služieb, čo v konečnom dôsledku zvyšuje ich bezpečnosť a má pozitívny vplyv na ochranu zákazníkov a ich dát.
 

Peter Fifka

Microsoft Digital Crimes Unit
Peter Fifka pracuje v Microsoft Digital Crimes Unit (DCU), v jednotke jedinečnej v rámci IT priemyslu, zameriavajúcej sa na boj s komplikovanými formami počítačovej kriminality, a to najmä internetovým útokmi vedenými prostredníctvom botnetov. Peter Fifka zastáva pozíciu Senior Program Managera pre vyšetrovanie s pôsobnosťou v regióne Európy, Stredného Východu a Afriky a je zodpovedný za koordinovanie vyšetrovaní rôznych typov trestnej činnosti páchanej prostredníctvom výpočtovej techniky a internet. Peter Fifka začal svoju kariéru v Microsofte v roku 2001 ako špecialista na vedenie vyšetrovaní v oblasti strednej a východnej Európy. Predtým strávil 6 rokov na centrále Interpolu, kde pôsobil najprv ako styčný dôstojník pre východo-euró…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným