Staňte sa partnerom

Právo na vymazanie/zabudnutie – DoS budúcnosti?

/ Prednáška
Príspevok poukáže na požiadavku Nariadenia zabezpečiť vymazanie/zabudnutie údajov z informačných systémov na základe požiadavky dotknutej osoby. Zdanlivo jasná požiadavka môže mať fatálne procedurálne a technické dopady na prevádzkovateľov informačných systémov. Je scenár typu „denial of service“ v dôsledku tejto požiadavky utopistický?

Jozef Chebeň

EMM
1987-1988 (Slovenský štatistický úrad) Podieľal sa ako programátor na vývojových prácach štátneho databázového systému SPAZ II. 1988-1991 (SVŠT) Zaoberal sa problematikou prepojenia rýchlych lokálnych počítačových sietí. Získal široké teoretické znalosti o problematike lokálnych a globálnych počítačových sietí. 1991 – 1994 (GAMMA) Pracoval ako na projekte automatického spracovania a priestorového diagnostikovania a modelovania dentálnych zákrokov v tíme vedenom prof. Slávičekom. 1994 – súčasnosť (EMM, spol. s r.o.) Po príchode do firmy EMM sa podieľal na budovaní špecializovaného oddelenia, ktoré sa venuje návrhu stratégie a architektúry informačnej bezpečnosti, podpore koncových užívateľov pri vývoji vlastných systémov a pr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies