Staňte sa partnerom

Ako hybridný cloud pomáha v praxi poskytovať spoľahlivé a bezpečné služby

/ Prednáška
Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS)  je štátny podnik zriadený Ministerstvom financií Českej republiky, ktorý poskytuje ICT služby pre rezort MF a z dlhodobého hľadiska aj pre ostatné subjekty verejnej správy. Jednou z priorit centra je byť technologickým lídrom, ktorý pomáha verejnej správe držať krok s komerčným segmentom. To v praxi znamená, byť spoľahlivým, flexibilným a bezpečným partnerom s kvalitnými službami.

Tieto služby zabezpečuje centrum predovšetkým prostredníctvom svojho dátového centra, ktoré kombinuje s cloudom Microsoft Azure. Takto vytvorený hybridný cloud je zameraný hlavne na služby súvisiace s dlhodobým uchovávaním dát, záložným prostredím a prostredím pre vývoj a testovanie. Celé riešenie prináša vyššiu efektivitu a rýchlejšie reaguje na potreby zákazníkov SPCSS a potvrdzuje spoľahlivosť využitia virtuálnych dátových centier prevádzkovaných v Microsoft Azure pre zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb bez problémov s latenciou.
SPCSS plánuje do budúcnosti prevádzkovať v hybridnom cloude aj ďalšie služby. Na rovnakom princípe je postavený aj návrh Národnej stratégie cloud computingu, ktorý aktuálne pripravuje Ministerstvo vnútra Českej republiky.
 

Václav Koudele

Microsoft
Ing. Václav Koudele pracuje v spoločnosti Microsoft od roku 2012 na pozícii Strategy Architect pre verejnú správu. Aktuálne sa venuje predovšetým cloudovým riešeniam a využívaniu zdieľaných služieb vo verejnej správe. V ICT Únii predsedá pracovnej skupine pre Cloud Computing. Od roku 2000 do roku 2012 zastával pozíciu CIO Krajského úradu Plzenského kraja. Predtým pôsobil na rôzných pozíciách vo verejnej správe spojenej s informačnými technológiami. Vyštudoval Strednú elektrotechnickú priemyslovú školu a ekonómiu na Západočeskej univerzite v Plzni a Českej poľnohospodárskej univerzite.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jana Venclíková

Státní pokladna, Centrum sdílených služeb
Mgr. Jana Venclíková nastúpila do Státní pokladny centra zdielaných služieb v júni 2015, na pozíciu Vedúcej marketingového oddelenia a od decembra 2015 postúpila na funkciu Riaditeľky obchodu a marketingu. V rokoch 2012-2014 zastávala obchodné pozície zamerané na informatiku predovšetkým v rámci štátnej správy a zdravotníctva v spoločnosti Datasys a Asseco Central Europe. Jana Venclíková vyštudovala fakultu sociálnych vied na Karlovej Univerzite v Prahe.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným