Staňte sa partnerom

Register priestorových informácií

/ Keynote
Register priestorových informácií (RPI) predstavuje jednotný a údajový zdroj priestorových informácií, ktoré sú v súlade so štandardami a pravidlami pre budovanie infraštruktúry na podporu environmentálnych politík. Cieľom je vytvoriť integračné rozhranie pre existujúce zdrojové registre poskytovateľov priestorových informácií, vzájomne prepojiť s eGoverment službami. RPI je systém na plnenie povinnosti vyplývajúcich z legislatívy v oblasti priestorových údajov – metaúdaje a vyhľadávacie služby. RPI kvalifikuje jednotlivé priestorové informácie a štandardizuje vo vzťahu k európskym právnym normám.
 

Michal Klaučo

Slovenská agentúra životného prostredia
Michal Klaučo pôsobí na Slovenskej agentúre životného prostredia, ako zástupca generálneho riaditeľa pre oblasť informatizácie, od roku 2006 do roku 2016 pracoval v akademickom prostredí v oblasti geoinformatiky a životného prostredia. Od roku 2014 do roku 2016 vykonával pozíciu prorektora pre rozvoj a informatizáciu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2013 až 2016 vykonával aktívny projektový manažment IT/IKT projektov v rámci OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Dalibor Král

SEVITECH
Vzdelanie: 1993 – 1998     Ekonomická univerzita, Bratislava     Národohospodárska fakulta     špecializácia: hospodárska politika     promovaný v roku 1998 ako inžinier ekonómie Profesné skúsenosti: 2014 – súčasnosť       SEVITECH a.s. Poskytovateľ služieb pre podnikové a manažérske systémy, web aplikácie , analyticko - konzultačné činnosti a riadenie komplexných IT projektov 06/2014 – súčasnosť   Senior Project Manager          •    Project manager projektu Regtra adries   •    Project manager pre projekt Elektronizácie služieb mesta Nitra a mesta Žilina 2012 – 2014               NESS Slovensko, a.s. Poskytovateľ komplexných IT riešení a služieb pre najvýznamnejšie lokálne spoločnosti z odvetví energetiky a…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným