Staňte sa partnerom

Michal Klaučo

Slovenská agentúra životného prostredia, zástupca generálneho riaditeľa pre oblasť informatizácie
Michal Klaučo pôsobí na Slovenskej agentúre životného prostredia, ako zástupca generálneho riaditeľa pre oblasť informatizácie, od roku 2006 do roku 2016 pracoval v akademickom prostredí v oblasti geoinformatiky a životného prostredia. Od roku 2014 do roku 2016 vykonával pozíciu prorektora pre rozvoj a informatizáciu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2013 až 2016 vykonával aktívny projektový manažment IT/IKT projektov v rámci OP Výskum a vývoj a OP Vzdelávanie
  • Register priestorových informácií   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
    Register priestorových informácií (RPI) predstavuje jednotný a údajový zdroj priestorových informácií, ktoré sú v súlade so štandardami a pravidlami pre budovanie infraštruktúry na podporu environmentálnych politík. Cieľom je vytvoriť integračné rozhranie pre existujúce zdrojové registre poskytovateľov priestorových informácií, vzájomne prepojiť s eGoverment službami. RPI je systém na plnenie povinnosti vyplývajúcich z legislatívy v oblasti priestorových údajov – metaúdaje a vyhľadávacie služby. RPI kvalifikuje jednotlivé priestorové informácie a štandardizuje vo vzťahu k európskym právnym normám.
     
  • On-line geodata   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy
    Prezentácia zameraná na on-line zber priestorových informácií prostredníctvom pozemného a diaľkového prieskumu Zeme. Zámerom je poukázať na reálnu využiteľnosť takto získaných geodát, zároveň prezentovať formy vizualizácie priestorových informácií s doplnenou možnosťou dátovej migrácie medzi informačnými systémami. Dôležitým faktorom je absorbčná schopnosť operačných prostredí, ktoré spravujú a spracovávajú on-line dáta, kde je potrebné primerané objasniť súčasné limity v softvérovej a hardvérovej podpore.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies