Staňte sa partnerom

ESET služby kybernetickej bezpečnosti

/ Prednáška
Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
Early Warning poskytuje informácie o škodlivých programoch a súvisiacich konfiguráciách, ktoré sú pripravované alebo použité k útoku na konkrétnu organizáciu alebo jej zákazníkov (targeted threat).


Anotácia:
Získavanie informácií o najnovších hrozbách digitálneho priestoru má pri ochrane aktív nenahraditeľnú úlohu. Precízna znalosť bezpečnostných hrozieb dáva organizácii prehľad o aktuálnych rizikách, ktorým je vystavená. Vďaka ich poznaniu môžete aktívne predísť škodám, alebo aspoň prijať potrebné kroky na zmiernenie rizika. Systém ESET Threat Intelligence a služba Early Warning (Včasné varovanie), ktorá je jeho súčasťou, pomáha spoznať bezpečnostné hrozby o škodlivých programoch, o ich vlastnostiach, serveroch, ktoré ich rozširujú, ako aj o ďalších aspektoch fungovania. Namiesto všeobecného informovania o malvére vás služba Early Warning upozorňuje na hrozby špecificky cielené na vašu organizáciu. 

Peter Dekýš

ESET spol. s r.o.
Peter Dekýš je riaditeľ divízie ESET Services. Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a ukončení ašpirantského štúdia v odbore Elektronické počítače (1993) pracoval ako pedagóg na Katedre informatiky a informačných technológií FEI STU (dnes Fakulta informatiky a informačných technológií STU). Tu sa venoval problematike počítačových sietí, podnikových informačných systémov a ďalším. V roku 1997 odišiel z akademickej pôdy a pôsobil ako konzultant pre oblasť bezpečnosti a počítačových sietí v Orga-Trade, a.s.. Prednáškovú činnosť na FEI STU ukončil až v roku 2001, kedy nastúpil do spoločnosti S&T Slovakia na pozíciu manažéra konzultačných služieb so zameraním na komplexné riešenia…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies