Jarná ITAPA 2015 : Elektronické náramky - nádej pre týrané ženy a obete domáceho násilia

Bratislava 14. mája 2015 – Mária (32) vedela, že raz to príde. Pípnutie v mobilnom zariadení a na displeji hlásenie: Kontrolovaná osoba v zakázanej zóne. Pre ženu, ktorú roky týral jej druh Jozef (38), to bolo varovanie. Agresor je nablízku! Musela sa rozhodnúť: ujsť alebo privolať pomoc?

Téma elektronickej služby monitoringu osôb bude jednou z najväčších lákadiel Jarnej konferencie ITAPA 2015, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21. mája 2015 o 8.30 h v bratislavskom hoteli Bôrik. Pôvodne mali elektronické náramky slúžiť na monitorovanie odsúdených, ktorí si odpykávajú trest v „domácom väzení“, no neskôr sa ich využitie rozšírilo aj na civilnú oblasť. Elektronické zariadenia, ktoré sa upevňujú na členok monitorovaných osôb, sú teraz nádejou pre týrané ženy a obete domáceho násilia. „Náramky“ však môžu prispieť aj k zvýšeniu bezpečnosti v oblasti tzv. diváckeho násilia na športových podujatiach a aplikovať sa dajú aj ako alkoholtester „na diaľku“.
 
Keď je (?) občan pánom
Od spustenia programu o informatizácii spoločnosti (OPIS) sa na Slovensku realizuje viac ako 70 projektov, vďaka ktorým občania môžu alebo budú môcť priamo zo svojho domova, efektívne, rýchlo, bez nadbytočnej byrokracie a stresu vybaviť viaceré úradné záležitosti. Dlhoočakávanú elektronickú komunikáciu s úradmi už občania začali využívať - za rok 2014 bolo podaných vyše 200-tisíc elektronických podaní, a len za apríl tohto roka bolo cez Ústredný portál verejnej správy podaných viac než 70-tis. elektronických podaní. Podľa informácií z Úradu vlády SR štát už teraz prijíma približne 15 miliónov podaní ročne a minimálne také množstvo odpovedí aj posiela späť žiadateľom. Pri sume 1,40 eur za jednu úradnú zásielku do 50 g štát údajne ušetrí za rok na poštovnom minimálne 15-20 mil. eur, nehovoriac o ďalších úsporách na administratíve. „Hlavnou úlohou Riadiaceho orgánu OPIS vo finálnom roku 2015 je v maximálnej miere skoordinovať proces ukončovania  OPIS projektov a ich finančné vysporiadanie, povedal riaditeľ RO OPIS Peter Kostolný. Zákony platia aj pre štátne inštitúcie, podľa Zákona o eGovernmente majú povinnosť začať elektronicky komunikovať aj vykonávať verejnú moc najneskôr do 1. novembra 2016. Až vtedy bude občan, ktorý sa rozhodne využiť elektronickú komunikáciu s úradmi, ozajstným pánom, a to nielen svojho času. Aj tejto téme, vrátane predstavenia novozrealizovaných projektov, sa bude venovať Jarná konferencia ITAPA 2015.
 
Čo je  ITAPA
ITAPA je už 14 rokov značkou, ktorá zastrešuje oblasť eGovernmentu a digitalizácie spoločnosti. Na jej pôde sa nielen prezentujú jednotlivé  projekty a názory, ale ITAPA sa roky snaží vytvárať aj platformu pre ľudí z verejného a privátneho sektora, kde môžu viesť  konštruktívny dialóg vedúci ku  konkrétnym riešeniam.
 
Využite možnosť registrácie ešte dnes na http://itapa.sk/akreditacia-novinarov/.
V prípade ďalších otázok alebo záujmu o niektorú z tém, píšte na media@itapa.skalebo volajte na 0915/ 828 385 či 0948/ 306 893.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným