Staňte sa partnerom

Branislav Bálint

NESS Slovensko, a.s., Senior Sales Manager

V súčasnosti pôsobí v spoločnosti NESS Slovensko, a.s. na pozícii Senior Sales Manager a konzultant pre oblasť informatizácie regionálnej a miestnej samosprávy a zdravotníctva.

Viac ako 10 rokov sa venuje problematike informačných systémov najmä v oblasti verejnej správy a samosprávy.

Do mája 2009 zastával pozíciu obchodného riaditeľa v slovenskej IT spoločnosti CORA GEO, s.r.o., ktorá je jedným z hlavných dodávateľov ERP a GIS riešení pre slovenskú samosprávu ako aj realizátorom geografických a prevádzkovo-technických informačných systémov pre priemyselnú sféru.

 • Čím prispeje samospráva k informatizácií spoločnosti   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú
  Cieľom prezentácie bude informovať o súčasnom stave v oblasti projektov pre VÚC (regionálna samospráva) a mestá (miestna samospráva), ich zameranie, integráciu s centrálnymi riešeniami, udržateľnosť a prínos pre občana.
 • GIS PORTÁL ISS – vyskúšajte si GIS v prostredí internetu   |   Kongres ITAPA 2005

  Všetci vnímame trendy modernej informačnej spoločnosti, ktoré smerujú k čoraz širšiemu využívaniu internetu ako globálnej siete pre distribúciu informácií. Aj vďaka stratégii informatizácie a vypracovanému operačnému programu Základná infraštruktúra sa našej spoločnosti postupne darí lepšie zavádzať prístup k internetu nielen v komerčnej sfére, ale aj v organizáciách verejnej správy a samosprávy.

  Cieľom prednášky je informovať o možnosti využívania nielen tradičných „internetových“ informácií, ale aj geografických dát prostredníctvom GIS Portálu ISS prevádzkovaného priamo v sieti internet a umožniť tak širokému okruhu používateľov získať od internetovej aplikácie čiastočnú pridanú hodnotu, ktorú mu dávajú priame investície do Geografických informačných systémov.

  Ako firma, ktorá realizuje Informačný systém samosprávy (ISS) pre viac ako 50 úradov miestnej samosprávy si uvedomujeme, že najmä v oblasti menších samosprávnych úradov je často krát nemožné vyčleniť nemalé finančné prostriedky na informačné systémy pre evidenciu a využívanie geografických údajov. Predstavujeme preto riešenie, ktoré svojou jednoduchosťou a nenáročnosťou, ale hlavne dostupnosťou prostredníctvom „všade prítomného“ internetu prinesie GIS priamo do Vášho počítača.
 • Praktické skúsenosti s budovaním komplexných IS a s využitím portálových riešení a geografických údajov pre potreby miest, obcí, VÚC a regiónov SR   |   Kongres ITAPA 2004
  Cieľom budovania komplexných informačných systémov pomocou najmodernejších informačných technológií je zabezpečenie automatizácie a zefektívnenia väčšiny činností úradu samosprávy s možnosťou poskytovania služieb všetkým občanom elektronickou formou. Komplexný informačný systém ako súčasť plánovania strategického rozvoja nielen úradu ale i mesta, obce alebo regiónu vôbec, znásobuje hodnotu spracovávaných dát v jednotlivých procesoch ich publikovaním a využívaním prostredníctvom portálových riešení. Tieto riešenia zabezpečujú vyššiu efektivitu práce úradu a jeho internú a externú komunikáciu prostredníctvom výmeny informácií v rôznych úrovniach komunikácie – od verejných informácií pre občana až po súhrnné informácie rôzneho druhu diferencované podľa odbornosti pre všetky riadiace funkcie úradu samosprávy. Nespornou zložkou pre strategické plánovanie a rozhodovanie je vizualizácia týchto údajov prostredníctvom geografických informačných systémov a ich schopnosť trvalo udržať geografické údaje v ich aktuálnosti, presnosti a kvalite. CORA GEO, s.r.o. ako spoločnosť s 10 ročnou tradíciou, je najväčší dodávateľ komplexných informačných systémov, portálových riešení a geografických informačných systémov pre potreby úradov samospráv, pričom služby týchto systémov a riešení využíva viac ako 63 % obyvateľov Slovenska.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies