Staňte sa partnerom

Sociálny rezort ako súčasť eGovernmentu

/ Prednáška
Prvé programové obdobie operačných programov informatizácie spoločnosti sa už onedlho končí. Mnohé projekty, ktorých cieľom bolo postavenie základov eGovernmentu na Slovensku sa už postupne nasadzujú do produkčnej prevádzky. Ďalšie rozbehnuté projekty netrpezlivo čakali na toto nasadenie, aby mohli sprístupniť svoje elektronické služby verejnosti. Jedným z týchto projektov je aj Projekt Elektronické služby Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý je zameraný na poskytovanie elektronických služieb v agende vyplácania dávok sociálnej pomoci a štátnej podpory.

Cieľom projektu bolo okrem iného aj vytvorenie elektronických formulárov a napojenie vybudovaného systému Riadenia sociálnych dávok na základné piliere eGovernmentu a to Ústredný portál verejnej správy a základné registre ako je Register fyzických osôb.

Príspevok bude venovaný skúsenostiam z integrácie IS RSD na systémy eGovernmentu. V krátkom príspevku predstavíme, čo sa nám za uplynulé obdobie podarilo a ako sme si poradili s problémami, ktoré sme museli počas vývoja vyriešiť.

Mária Hulmanová

MPSVR SR
Ing. Mária Hulmanová ukončila vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor elektronické počítače. Po skončení štúdií začala pracovať v Ústave technickej kybernetiky SAV v oblasti digitalizácie a návrhu dosiek s plošnými spojmi. Od roku 2001 pracuje na MPSVR SR v oblasti informačno-komunikačných technológií, má niekoľkoročné skúsenosti z implementácie informačných systémov a projektového riadenia. V súčasnej dobe je projektovým manažérom pre projekt Elektronické služby MPSVR SR.  
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Stanislav Straka

Softec
Straka Stanislav pracuje vo firme Softec ako  senior vývojár. V spoločnosti pracuje od roku 2000 a podieľal sa na viacerých projektoch zameraných hlavne na agendové systémy vo verejnom sektore. Rovnako má bohaté skúsenosti s vývojom automatizovaných migračných procedúr, webových služieb, tvorby tlačových výstupov, má dlhodobú prax z vedenia vývojových tímov. Špecializácia: Databázy: Oracle, MSSQL Server Programovacie jazyky a technológie: C++, Java, JEE, HTML, JSP, ASP, PHP, XML, XSLT, SOA Certifikáty: ORACLE PL/SQL Developer Certified associate APMG PRINCE2 Foundation + Practitioner
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies