Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY


11.11.2011
11.11.2014
08:30
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Úvodný príhovor: Dušan Chrenek, vedúci Stáleho zastúpenia EK na SR
08:30
08:50
Marta Izsofová, ZŠ Šamorín
Digitálna škola. Pohľad učiteľa
10:30
Juraj Šitina, NASES
ÚPVS v pilotnej praxi
11:00
Marián Mlynarovič, Hewlett-Packard Slovensko, s.r.o., SR
Mobilná elektronická identifikácia (MeID)
11:30
Sylviane Toporkoff, Global Forum
Inteligentný materiál a jeho využitie v praxi
13:40
Damien O’sullivan, ECDL Foundation
Žiť a pracovať v digitálnom svete nie je to isté
13:40
Pavel Bojňanský, Ministerstvo financií SR
Otvorenie
13:40
Dávid Zubko, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Vývoj ochrany osobných údajov v európskom meradle
13:40
Miroslav Kalinovský, Hewlett Packard Slovakia
Aby vaše dáta boli v bezpečí a vy ste mohli pokojne spávať
13:40
Milan Grega, Finančné riaditeľstvo SR
O projekte CEP
13:40
Marián Kačmár, Ministerstvo financií SR
Kde hľadať legislatívnu oporu pre CEP
13:40
Peter Katrinec, Kemp Flowmon
Systém skorého varovania
13:40
Monika Mihoková, T-Systems Slovakia
Ako rozbehnúť duálne vzdelávanie vo vašej firme
13:40
Jozef Gönczöl, DITEC
Roman Iglovský, DITEC
Ako byť pripravený na CEP
13:40
Milan Podivín, Fujitsu Technology Solutions
Keď to zvládli Turci, tak prečo nie aj ostatní?
13:40
Rudolf Muščík, ZLZ
Hlas z praxe
13:40
Marian Galan, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
13:40
Pavol Frič, ITAS
Skúsenosti dodávateľa
13:40
Adam Gluch, eTechnology
Robot NAO – učí s Vami
13:40
Peter Bulla, Ministerstvo financií SR
Záver
13:40
13:40
15:30
15:30
15:30
Deirdre Lee, start-up Derilinx
"Chytré" získavanie dát
15:30
Alejandro Rodrigo Subía Sandoval , Judiciary Council
Ako ďaleko je s eGovernmentom Ekvádor?
12.11.2014
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
Andrej Holák, Úrad pre verejné obstarávanie
Minidiskusia s Andrejom Holákom, ÚVO
08:30
Pavel Bojňanský, Ministerstvo financií SR
Minidiskusia s Pavlom Bojňanským, MF SR
10:05
Herbert Liebl, INFINICA
Karl Pichler, INFINICA
Inteligentné dokumenty umožňujú e-government
10:05
Peter Sonntagbauer, cellent AG
FUPOL – politika dva kroky napred
11:00
Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR
Úvodné slovo
11:00
Richard Kiškováč, Deloitte Slovensko
Informačná bezpečnosť prax a trendy
11:00
Pavel Bojňanský, Ministerstvo financií SR
Stratégia cloudu
11:00
Jeremy J.H. Shen, Ministry of the Interior, Taiwan
Ako aplikácie s aktivovanou PKI menia služby štátu - príklad z MOICA
11:00
Bezák Marcel, Architektonická kancelaria VS
Otvorené architektonické rámce vo verejnej správe
11:00
Mária Hulmanová, MPSVR SR
Stanislav Straka, Softec
Sociálny rezort ako súčasť eGovernmentu
11:00
Chia-lin Hsu, National Tsing Hua University, Taiwan, ROC
Prehľad cloudovej stratégie na Taiwane
11:00
Richard Hollý, Národné centrum zdravotníckych informácií
Využitie cloudových služieb v dátových centrách štátu
11:00
Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
eGovernmentové projekty Kraje Vysočina
11:00
Dejan Cvetkovic, Microsoft CEE
Dôveryhodný cloud
11:00
Adrián Belánik, DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Národný projekt DCOM
11:00
Zuzana Nemčeková, Ministerstvo vnútra SR
Register adries a jeho moznosti
11:00
Peter Krcho, Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach
Novorodenec – digitalizované riešenie komunikácie počas transportu novorodencov
11:00
Jaroslava Schmidtová, Newton Technologies
Využití hlasových technologií nejen ve státní správě
11:00
11:00
13:30
Ján Gondoľ, Ministerstvo vnútra SR
Otvorené vládnutie: "open" aktivity v SR
13:30
13:30
Aldis Vilums, Public Sector Center of Excellence, Latvia
Big a Open Data slúžiace občanom
13:30
Ján Suchal , Slovensko.Digital
Realita verejných dát na Slovensku
13:30
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Geoinformatika a jej výzvy
13:30
Rut Erdéliyová, MV SR
Programové obdobie 2014 - 2020 OP EVS
13:30
Miroslav Pikus, nezávislý konzultant
OpenStack
13:30
Juraj Šitina, NASES
Open data v projekte eDOV