Staňte sa partnerom

Mária Hulmanová

MPSVR SR, projektový manažér
Ing. Mária Hulmanová ukončila vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor elektronické počítače.

Po skončení štúdií začala pracovať v Ústave technickej kybernetiky SAV v oblasti digitalizácie a návrhu dosiek s plošnými spojmi.

Od roku 2001 pracuje na MPSVR SR v oblasti informačno-komunikačných technológií, má niekoľkoročné skúsenosti z implementácie informačných systémov a projektového riadenia. V súčasnej dobe je projektovým manažérom pre projekt Elektronické služby MPSVR SR.

 
 • Sociálny rezort ako súčasť eGovernmentu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY
  Prvé programové obdobie operačných programov informatizácie spoločnosti sa už onedlho končí. Mnohé projekty, ktorých cieľom bolo postavenie základov eGovernmentu na Slovensku sa už postupne nasadzujú do produkčnej prevádzky. Ďalšie rozbehnuté projekty netrpezlivo čakali na toto nasadenie, aby mohli sprístupniť svoje elektronické služby verejnosti. Jedným z týchto projektov je aj Projekt Elektronické služby Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý je zameraný na poskytovanie elektronických služieb v agende vyplácania dávok sociálnej pomoci a štátnej podpory.

  Cieľom projektu bolo okrem iného aj vytvorenie elektronických formulárov a napojenie vybudovaného systému Riadenia sociálnych dávok na základné piliere eGovernmentu a to Ústredný portál verejnej správy a základné registre ako je Register fyzických osôb.

  Príspevok bude venovaný skúsenostiam z integrácie IS RSD na systémy eGovernmentu. V krátkom príspevku predstavíme, čo sa nám za uplynulé obdobie podarilo a ako sme si poradili s problémami, ktoré sme museli počas vývoja vyriešiť.

 • Elektronické formuláre v sociálnej oblasti – ako na to s ÚPVS   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  Ako na to – aby elektronické formuláre naozaj pomáhali

  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Súčasne platné zákony a štandardy priamo neurčujú jediný spôsob realizácie elektronických služieb. Štátom sú určené len základné ohraničenia, ktoré majú zabezpečiť, aby bolo takéto podanie právne akceptované. Voľba použitých technológii a princípov je tak ponechaná v rukách jednotlivých poskytovateľov týchto služieb.
  Táto krátka prednáška predstaví jednu z možností „ako na to“. Stručne popíše proces od podania až po jeho spracovanie s využitím služieb Ústredného portálu verejnej správy.


  Anotácia:
  Operačné programy informatizácie spoločnosti majú zvyčajne za úlohu sprístupniť rôzne elektronické služby občanom, či už súkromným osobám alebo podnikateľským subjektom. Na zrealizovanie takýchto elektronických služieb sa často využívajú rôzne elektronické formuláre.
  Ako jednotný prístupový bod pre občanov bol vytvorený Ústredný portál verejnej správy, ktorý obsahuje aj sadu štandardných služieb podporujúcich samotný proces elektronického podania a doručovania elektronických písomností. Aby nebolo potrebné neustále riešiť opakujúce sa problémy v rôznych systémoch, je žiaduce, aby sa tieto štandardné služby ÚPVS využívali v čo najväčšej miere.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies