Mária Hulmanová

MPSVR SR, projektový manažér
Ing. Mária Hulmanová ukončila vysokoškolské štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, odbor elektronické počítače.

Po skončení štúdií začala pracovať v Ústave technickej kybernetiky SAV v oblasti digitalizácie a návrhu dosiek s plošnými spojmi.

Od roku 2001 pracuje na MPSVR SR v oblasti informačno-komunikačných technológií, má niekoľkoročné skúsenosti z implementácie informačných systémov a projektového riadenia. V súčasnej dobe je projektovým manažérom pre projekt Elektronické služby MPSVR SR.

 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020