Staňte sa partnerom

Viera Bakošová

CRIF – Slovak Credit Bureau , Projektový manager
Viera Bakošová je projektová manažérka v CRIF – Slovak Credit Bureau a  viceprezidentka Slovenskej asociácie podnikových finančníkov, ako aj predsedkyňa Asociácie poskytovateľov hospodárskych informácií.
 • Data a Open Data z pohľadu kvality a využitia v praxi   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders
  Prečo by vám nemala prednaška uniknúť?
  V súčasnosti je na informačnom trhu dostatok informácií.. Problematickejšia  však môže byť  ich kvalita, dostupnosť, aktuálnosť a najmä ich využiteľnosť v praxi. Zaujímavý je preto pohľad špecialistov na Data a OPEN DATAu to očami zástupcov Asociácie poskytovateľov hospodárskych informácií.  


  Anotácia:
  Obsahom prezentácie je pohľad na DATA a OPEN DATA  z pohľadu ich využiteľnosti na zlepšenie atraktívnosti podnikateľského prostredia na Slovensku. Aktivita sprehľadnenia  a nezávislého hodnotenie dostupných zdrojov informácií na Slovensku(registrov, databáz, datasetov.. ) z hľadiska rôznych pohľadov a kritérií   môže byť v budúcnosti zaujímavým prínosom nielen pre odbornú prax. Zároveň časť prezentácie je venovaná zhodnoteniu súčasného stavu a možnostiam rozvoja  OPEN DATA v hospodárskych informáciách s vplyvom na zníženie podnikateľského rizika.        

   
 • OPENDATA v hospodárskych informáciách   |   OPEN DATA FORUM
  • Informácie ako nástroj na zníženie podnikateľského rizika  a zvýšenie transparentnosti podnikateľského prostredia
  • Poskytovanie, zverejňovanie a sprístupňovanie hospodárskych informácií – ambície a neustála snaha o integráciu
  • Open data  - utopia alebo skutočnosť?
 • Integrácia hospodárskych informácií   |   Kongres ITAPA 2013: Putting IT together
  • Informácie ako nástroj na zníženie podnikateľského rizika a zvýšenie transparentnosti podnikateľského prostredia
  • Poskytovanie, zverejňovanie a sprístupňovanie hospodárskych informácií - ambície a neustála snaha o integráciu
  • Open data  - utopia alebo skutočnosť?

    
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies