Staňte sa partnerom

Data a Open Data z pohľadu kvality a využitia v praxi

/ Prednáška
Prečo by vám nemala prednaška uniknúť?
V súčasnosti je na informačnom trhu dostatok informácií.. Problematickejšia  však môže byť  ich kvalita, dostupnosť, aktuálnosť a najmä ich využiteľnosť v praxi. Zaujímavý je preto pohľad špecialistov na Data a OPEN DATAu to očami zástupcov Asociácie poskytovateľov hospodárskych informácií.  


Anotácia:
Obsahom prezentácie je pohľad na DATA a OPEN DATA  z pohľadu ich využiteľnosti na zlepšenie atraktívnosti podnikateľského prostredia na Slovensku. Aktivita sprehľadnenia  a nezávislého hodnotenie dostupných zdrojov informácií na Slovensku(registrov, databáz, datasetov.. ) z hľadiska rôznych pohľadov a kritérií   môže byť v budúcnosti zaujímavým prínosom nielen pre odbornú prax. Zároveň časť prezentácie je venovaná zhodnoteniu súčasného stavu a možnostiam rozvoja  OPEN DATA v hospodárskych informáciách s vplyvom na zníženie podnikateľského rizika.        

 

Viera Bakošová

CRIF – Slovak Credit Bureau
Viera Bakošová je projektová manažérka v CRIF – Slovak Credit Bureau a  viceprezidentka Slovenskej asociácie podnikových finančníkov, ako aj predsedkyňa Asociácie poskytovateľov hospodárskych informácií.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies