OPENDATA v hospodárskych informáciách

/ Prednáška
  • Informácie ako nástroj na zníženie podnikateľského rizika  a zvýšenie transparentnosti podnikateľského prostredia
  • Poskytovanie, zverejňovanie a sprístupňovanie hospodárskych informácií – ambície a neustála snaha o integráciu
  • Open data  - utopia alebo skutočnosť?
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Odporúčaní spíkri