Staňte sa partnerom

Evolučný a revolučný spôsob implementácie elektronických služieb

/ Prednáška
Zavádzanie nových foriem elektronických služieb so štátnymi aj súkromnými organizáciami vyžaduje zaviesť zásadné zmeny do IT prostredia aj procesov organizácie. Na zavedenie zmien a vývoj nových služieb  môžme aplikovať evolučný alebo revolučný model. Pri väčšine projektov je preferovaný model stavby na zelenej lúke na úkor rozvoja existujúceho systému. Výsledky implementácie projektov preferovaným spôsobom nie sú vždy pozitívne.  

 

Jozef Chebeň

EMM
1987-1988 (Slovenský štatistický úrad) Podieľal sa ako programátor na vývojových prácach štátneho databázového systému SPAZ II. 1988-1991 (SVŠT) Zaoberal sa problematikou prepojenia rýchlych lokálnych počítačových sietí. Získal široké teoretické znalosti o problematike lokálnych a globálnych počítačových sietí. 1991 – 1994 (GAMMA) Pracoval ako na projekte automatického spracovania a priestorového diagnostikovania a modelovania dentálnych zákrokov v tíme vedenom prof. Slávičekom. 1994 – súčasnosť (EMM, spol. s r.o.) Po príchode do firmy EMM sa podieľal na budovaní špecializovaného oddelenia, ktoré sa venuje návrhu stratégie a architektúry informačnej bezpečnosti, podpore koncových užívateľov pri vývoji vlastných systémov a pr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies