Staňte sa partnerom

Program - Jarná Konferencia ITAPA/OPIS 2013


07:30
Registrácia účastníkov jarnej Konferencie/Raňajky
10:25
Dopoludňajsšia káva
12:25
Obed
14:50
Občerstvenie
11:15
Blok "OPIS eGovernment - Informatizácia v akcii"
11:15
Jakub Ptačin, To sa nedá
Peter Sandtner, To sa nedá
Dobré a zlé príklady portálov verejnej správy
11:25
Ivan Ištvánffy, NASES
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
ÚPVS – Prvá polovica
11:50
Peter Szakács, Ministerstvo zdravotníctva SR
Elektronické zdravotníctvo pre ľudí
10:40
Blok "Digitalizácia kultúrneho dedičstva - Praktické výsledky"
15:05
Blok "eDemocracy"
15:05
15:15
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Je verejná správa Open data ready?
15:25
Norbert Molnár, NASES
Juraj Šitina, NASES
eDemokracy v Projekte OPIS
08:30
Slávnostné otvorenie - Kľúčové výzvy informatizácie
08:30
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
08:50
Norman Thatcher Scharpf, American Embassy in Bratislava
Norman Thatcher Scharpf, Deputy Chief of Mission, Veľvyslanectvo USA
09:00
Priority OPIS do roku 2015
09:00
Norbert Molnár, NASES
Priority OPIS do roku 2015
09:10
Aktuálny stav a vyhliadky eGovernmentu na Slovensku - 1. prioritná os
09:10
09:25
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry - 2. prioritná os
09:35
Broadband na Slovensku v strednodobej perspektíve - 3. prioritná os
09:45
Projekt RAIN – Ako úspešne vybudovať broadband - Best practice z Litvy
13:10
OPIS pohľadom verejnosti
13:10
Michal Ivantyšyn, ITAPA
OPIS pohľadom verejnosti
10:00
Praktické doporučenia výstavby eGovernmentu v novom období
10:00
13:35
Diskusný Okrúhly stôl (Súčasnosť/Služby do 2015/Nové programové obdobie)
16:40
Vyhodnotenie ankety/Žrebovanie výhercu vecnej ceny - prekvapenie
16:50
Koktejl
13:20
Výzvy obstarávateľov a dodávateľov projektov pri implementácii OPIS
13:20
15:40
Blok " Ochrana osobných údajov"
15:40
Jozef Dudáš, Úrad na ochranu osobných údajov
Otvorenie Bloku "Ochrana osobných údajov"
15:45
Zuzana Valková, Nezávislý inštitút ochrany súkromia
Nový zákon o ochrane osobných údajov a informatizácia verejnej správy
16:05
Zuzana Hečko, Allen & Overy
Katarína Ondrovičová,
Ochrana osobných údajov: Prečo by Vás to malo zaujímať?
15:55
Ondrej Zimen, Úrad na ochranu osobných údajov
Aktuálny stav a problémy európskej reformy ochrany osobných údajov
10:10
Diskusia
10:10


Nastavenie súborov cookies