Peter Weber

IT Asociácia Slovenska
Peter Weber pôsobil v období 1991 až 2009 ako generálny riaditeľ slovenskej pobočky nadnárodných IT korporácií Digital Equipment Corporation, Compaq Computer a Hewlett Packard. 

Dlhodobo pôsobí v oblasti eGovernment a ako predstaviteľ ITAS v oblasti Vládneho cloudu. V rokoch 2013 až 2015 bol zástupcom ITAS v Cloud Council pri Digital Europe v Bruseli. V období 2014 až 2016 bol vedúcim Pracovnej skupiny Digitálneho lídra pre eGovernment. V r. 2016 bol vedúcim teamu ITAS, ktorý sa aktívne podielal na spracovaní strategickej priority Vládny cloud a je zástupcom ITAS v stálej pracovnej skupine ÚPPV II pre túto problematiku. 

Od r. 2014 pôsobí ako konzultant MF SR v rámci projektu 7.Rámcového programu Cloud for Europe, ktorý sa zaoberá cloudovými službami pre verejnú správu v EU a projektu Horizon 2020 EU-SEC, ktorý sa zaoberá otázkami certifikácie bezpečnosti a ochrany osobných údajov cloudových služieb v EU.

Peter Weber je členom Prezídia ITAS.
Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným