Staňte sa partnerom

Geoinformatizácia verejnej správy Slovenska – jej súčasné prínosy a straty pre jednotlivé rezorty

/ Prednáška
Geografické informačné systémy spolu s procesmi zberu, spracovania a distribúcie geografických informácií sa stali prirodzenou súčasťou informatizácie verejnej správy. Osobitne dynamický vývoj zaznamenali u nás najmä v ostatných rokoch v kontexte realizácie rôznych informačných, resp. geoinformačných politík na rôznej úrovni štátnej správy a samosprávy. Výsledkom je rôzna úroveň využitia geoinformačných nástrojov, postupov a služieb pre výkon verejnej správy. Témou prednášky je pokus o zhrnutie procesu geoinformatizácie v jednotlivých rezortoch verejnej správy so snahou o identifikáciu významných projektov a priorít. Východiskom pre hodnotenie boli relevantné skúsenosti a poznatky získané najmä z pôsobenia v neziskovej profesijnej spoločnosti a z pedagogickej praxe.

Róbert Fencík

Stavebná fakulta STU v Bratislave
Róbert Fencík, Ing., PhD. – vysokoškolský pedagóg Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a vedúci Katedry mapovania a pozemkových úprav. Venuje sa kartografii, geoinformatike, modelovaniu územia a priestorových objektov. Je predsedom Slovenskej asociácie pre geoinformatiku a Kartografickej spoločnosti SR.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Dagmar Kusendová

Slovenská asociácia pre geoinformatiku, PRIF UK
Dagmar Kusendová, doc., RNDr., CSc. – geografka a kartografka, vysokoškolská pedagogička Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (katedra Humánnej geografie a demogeografie). Venuje sa tematickej a počítačovej kartografii, geoinformatike a aplikácii geografických informačných systémov vo verejnej správe. Je členkou predsedníctva Slovenskej asociácie pre geoinformatiku.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies