Staňte sa partnerom

Dagmar Kusendová

Slovenská asociácia pre geoinformatiku, PRIF UK, geografka a kartografka, pedagogička
Dagmar Kusendová, doc., RNDr., CSc. – geografka a kartografka, vysokoškolská pedagogička Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (katedra Humánnej geografie a demogeografie). Venuje sa tematickej a počítačovej kartografii, geoinformatike a aplikácii geografických informačných systémov vo verejnej správe. Je členkou predsedníctva Slovenskej asociácie pre geoinformatiku.
Prihláste sa na ITAPA HEALTH & CARE 2024
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným