Marcela Havrilová

Microsoft

Marcela Havrilová pracuje v súčasnosti ako riaditeľka pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Slovakia. Je zodpovedná za obchodné aktivity a napĺňanie stratégie spoločnosti v oblasti školstva, ako aj podporu a realizáciu projektov zameraných na digitálnu transformáciu škôl. Aktívne pracuje ako členka viacerých pracovných skupín, je členkou prezídia IT asociácie Slovenska, prezentuje na mnohých konferenciách, venuje sa propagácii IT povolaní medzi mladými ľuďmi. V oblasti vzdelávania a školstva pracuje celý profesionálny život. Venuje sa aj osobnostnému a profesionálnemu rozvoju učiteľov, rozvíjaniu ich potenciálu a problematike transformácie škôl. Jej cieľom je prinášať nové projekty zamerané na efektívne využívanie nových technológií vo vzdelávaní, podieľať sa na napĺňaní cieľov vzdelávacieho systému a pomáhať budovať stratégiu firmy v oblasti podpory IT vzdelávania medzi mladými ľuďmi. Venuje sa aj problematike digitálnej transformácie verejnej správy a problematike žien vo svete IT.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným