Staňte sa partnerom

Diskusia pozvaných hostí

/ Prednáška
Predbežné témy diskusie:
  •     Čo bol najväčší šok pri prechode na dištančné vzdelávanie?
  •     Kam sme sa za rok posunuli, čo sme sa naučili?
  •     Ako vzdelávanie počas pandémie niesli rodičia?
  •     Čo boli najväčšie prekážky pri zavádzaní dištančného vzdelávania?
  •     Čo táto forma učenia priniesla a zobrala deťom? Čo učiteľom?
  •     Aká je vízia? Kde budeme a chceme byť o 5 rokov?  
  •     Ako sa na všetko pozerá štát, legislatíva, podporuje nové formy vzdelávania?

ITAPA Digital Talk moderuje Ivana Ilgová, redaktorka RTVS.
 

Marcela Havrilová

Microsoft
Marcela Havrilová pracuje v súčasnosti ako riaditeľka pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. Je zodpovedná za obchodné aktivity a napĺňanie stratégie spoločnosti v oblasti školstva, ako aj podporu a realizáciu projektov zameraných na digitálnu transformáciu škôl. Aktívne pracuje ako členka viacerých pracovných skupín, prezentuje na mnohých konferenciách, venuje sa propagácii IT povolaní medzi mladými ľuďmi. V oblasti vzdelávania a školstva pracuje celý profesionálny život. Venuje sa aj osobnostnému a profesionálnemu rozvoju učiteľov, rozvíjaniu ich potenciálu a problematike transformácie škôl. Jej cieľom je prinášať nové projekty zamerané na efektívne využívanie nových technológií vo vzdelávaní, podieľať…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Mário Lelovský

ITAS
Je nielen prvým viceprezidentom ITAS, ale zároveň aj prvým viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov a predsedom Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR. V roku 1988 ukončil štúdium Elektrotechnickej fakulty Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor kybernetika a riadiaca technika. V rokoch 1991 až 2013 viedol firmy skupiny BaSys, distribútora prémiovej spotrebnej elektroniky na Slovensku a v Českej republike. Od roku 2000 podniká v oblasti riadiacich systémov inteligentných (SMART) objektov a jeho firma Media Control zabezpečuje integrované projektovanie, komplexnú realizáciu ako aj servis technických zariadení inteligentných budov. Je autorom a investorom projektu Prvý d…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Martin Menšík

Profesia.sk
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Zuzana Molčanová

Microsoft Slovakia
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Pallo

učiteľ roka 2020
Mgr. Peter Pallo je učiteľ primárneho vzdelávania na základnej škole Rudolfa Dilonga v Trstenej. Dlhodobo zavádza inovatívne prvky do vzdelávania v oblasti digitalizácie. V roku 2006  sa mu podarilo implementovať projekt „Notebook pre každého žiaka“, čo spestrilo a zefektívnilo výučbu na škole. Informačno-komunikačné technológie využíva aj pri mnohých metódach ako sú brainstorming, projektové vyučovanie, dramatizácia, kinematografia, intelektové hry, či zážitkové učenie. Je zapojený do modernizácie vzdelávacieho procesu a úzko spolupracuje aj s ministerstvom školstva na sekcii informačných technológií. V mimoškolskej činnosti sa venuje žiakom vo filmárskej, programátorskej, tanečnej a speváckej oblasti. V rámci programovania vznikla aj j…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Alena Kopányiová

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies