Staňte sa partnerom

Milan Ftáčnik

Slovenská informatická spoločnosť, Predseda

Od r. 1980 až doteraz pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ, od r. 1989 ako docent. Odborne sa venuje spracovaniu obrazu a počítačovému videniu. Pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK. V rokoch 1990 – 2002 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, v rokoch 1998-2002 ako minister školstva. V rokoch 2006-2010 bol starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, v rokoch 2010-2014 primátorom Bratislavy. Bol aj poslancom mestského a tiež krajského zastupiteľstva. Od roku 2015 je predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti a členom Predsedníctva Rady európskych informatických spoločností. Je tiež členom Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh. Od januára 2019 je predsedom Rady pre smart riešenia a inovácie, ktorá je koordinačnou platformou Smart cities klubu a Slovak smart city klastra.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies