• English
SVK
ENG

Ftáčnik Milan

Predseda, Slovenská informatická spoločnosť
Milan FtáčnikVzdelanie:

    * 1976 – 1980 – vysokoškolské štúdium v odbore teoretická kybernetika na Prírodovedeckej fakulte UK, ukončené na novovzniknutej MFF UK, téma diplomovej práce: Funkcionálna a časová zložitosť realizácie niektorých diskrétnych modelov vizuálnych obrazov

    * 1980 – 1986 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK (s prerušením 1981/82 na absolvovanie základnej vojenskej služby), téma dizertačnej práce: Zložitosť a rozpoznávanie niektorých tried booleovských matíc s využitím monotónnosti

    * 1987 – udelený titul CSc. (v oblasti matematicko-fyzikálnych vied)

    * 1989 – udelený vedecko-pedagogický titul docent

Zamestnanie:

    * 1980 – 1981 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

    * 1981 – 1982 – základná vojenská služba

    * 1982 – 1986 – interná ašpirantúra na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

    * 1986 – 1989 – odborný asistent na Katedre teoretickej kybernetiky

    * 1989 – docent na Katedre teoretickej kybernetiky, od roku 1990 na Katedre umelej inteligencie, po jej zániku od roku 1994 na Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu, ktorá sa včlenila v roku 2004 do Katedry aplikovanej informatiky

    * 1990 – 1998 – poslanec NR SR

    * 1998 – 2002 – minister školstva SR  

    * 2003 – 2004 – vedúci Katedry počítačovej grafiky a spracovania obrazu FMFI UK Bratislava

    * 2004 – 2006 – vedúci Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK Bratislava (po zlúčení KPGSO a Ústavu informatiky)

    * 2006 – 2010 – starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

    * 2010 – 2014 – primátor hlavného mesta SR Bratislavy

    * od 2014 do súčasnosti – Katedra aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, oddelenie
počítačovej grafiky a spracovania obrazu
 
Milan Ftáčnik počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil aj ako výkonný koordinátor projektu Culture 2000 Virtual Heart of Central Europe, predseda Slovenskej informatickej spoločnosti, člen Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy či poradca ministra školstva SR pre prípravu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.
Milan Ftáčnik hovorí plynule anglicky a rusky. Pasívne ovláda nemecký a poľský jazyk. V roku 1980 získal Cenu ministra školstva SSR. Medzi jeho profesionálne záujmy patrí oblasť spracovania obrazovej informácie, vizuálnej bezpečnosti, reforma verejnej správy, vzdelávacia politika a informatizácia spoločnosti. Narodil sa 30. októbra 1956, je ženatý a je otcom troch detí.

Prednášky spíkra
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - Úvodné slovo chairmana
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - Úvodné slovo moderátora
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - Diskusia
Jarná ITAPA 2019 | 28. máj 2019 | Radisson Blu Carlton
Prednáška - DISKUSIA: Okrúhly stôl
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Diskusia - Výročný okrúhly stôl
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Prednáška - Úvodné slovo chairmana
Medzinárodný kongres ITAPA 2018
Prednáška - Úvodné slovo chairmana
Jarná Itapa 2018
Okrúhly stôl - DISKUSIA: Okrúhly stôl
Jarná Itapa 2018
Prednáška - Úvod moderátorov
Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
- Úvodné slovo moderátora
Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy
- Úvodné slovo moderátora
Jarná ITAPA 2016
Diskusia - Diskusný okrúhly stôl: Slovensko 2020
Kongres ITAPA 2011: Desať rokov inspirácií
Diskusia - Okrúhly stôl
Návrat do aplikácie
Bronzoví partneri
 
 • DTCA_krivky
 • ed logo
 • Flowmon_networks_transparent
 • gd-team_rgb
 • icz
 • logo_lynx (002)
 • logo_SEAK-2
 • SOFTEC - logo - CMYK
 • Sophos_logo.svg
 • TND_logo
 
Mediálni partneri
 • Hlavní mediálni partneri:
 • logo TA3 3D_mensie
 • logo_Zivesk
  • sita2
 • radio+rtvs
 
 • Mediálni partneri:
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • webreport_logo
Technická realizácia
S podporou
OPII_UPVII_EU     
visegrad_fund_logo_blue (002)