Staňte sa partnerom

Diskusia

/ Diskusia

Petra Dzurovčinová

Magistrát mesta Bratislava
Ako splnomocnenkyňa pre inovácie (Chief Innovation Officer) sa venuje rozvoju technických aj procesných inovácií, spolupráci s akademickým, podnikateľským a tretím sektorom, tvorbe mestského laboratória a riadeniu pilotných projektov. Súčasťou jej práce je aj medzinárodná spolupráca na pôde Eurocities a iných platformách. Pôsobila v austrálskej neziskovej organizácii The Royal Institution of Australia, ktorá propaguje rozvoj vedu a vzdelávanie, kde mala na starosti rozvoj digitálneho prostredia. Študovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na francúzskej obchodnej vysokej škole v Breste a univerzite SKKU v Soule.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Milan Ftáčnik

Slovenská informatická spoločnosť
Od r. 1980 až doteraz pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ, od r. 1989 ako docent. Odborne sa venuje spracovaniu obrazu a počítačovému videniu. Pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK. V rokoch 1990 – 2002 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, v rokoch 1998-2002 ako minister školstva. V rokoch 2006-2010 bol starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, v rokoch 2010-2014 primátorom Bratislavy. Bol aj poslancom mestského a tiež krajského zastupiteľstva. Od roku 2015 je predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti a členom Predsedníctva Rady európskych informatických spoločností. Je tiež členom Rady vlády pre digitalizáciu verejnej spr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Jaromír Beránek

Výbor pre IT a Smart City, Praha
Jaromír Beránek je uvoľneným predsedom Výboru IT a Smart City a zastupiteľom hl. m. Prahy za Českú pirátsku stranu. Jeho hlavným zameraním je rozvoj konceptu Smart City, podpora inovácií a inovatívneho podnikania v Prahe. Úzko spolupracuje s primátorom Prahy Zdeňkom Hřibom. Beránek sa zasadzuje o dlhodobý a koncepčný prístup k rozvoju smart mesta a stojí napríklad za projektom siete AC dobíjacích staníc pre Prahu, organizuje súťaž Pražský inovačné maratón a zastupuje záujmy mesta v iniciatíve prg.ai, založené spoločne s ČVUT , UK a AV ČR na podporu rozvoja umelej inteligencie. Absolvoval Právnickú fakultu UK a odbor CEMS na VŠE v Prahe, profesijne pôsobil v oblasti telekomunikácií, inovácií a startupov. V súčasnosti je predsedom pražs…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina
Za primátora Žiliny bol zvolený v komunálnych voľbách 2018. Žilina je jeho rodným mestom, vyrastal tu a má k nej blízky vzťah. V roku 1997 založil Klub plaveckých športov Nereus Žilina a 16 rokov zastával funkciu mestského poslanca v Žiline. Je ženatý a má 2 deti. Pri riadení mesta je jeho cieľom, aby sa zo Žiliny stalo moderné, kultúrne a obľúbené mesto.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Tomáš Lapáček

Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy
Tomáš Lapáček (37) je riaditeľom Sekcie stratégie a politiky na Inštitúte plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy (IPR Praha) od roku 2017. Pred IPR Praha pôsobil ako riaditeľ divízie prekladov pre Európsku úniu v spoločnosti PRESTO-Prekladateľské centrum. V predchádzajúcich rokoch pracoval ako vedúci odboru európskych záležitostí Ministerstva životného prostredia SR a poradca ministra životného prostredia. V roku 2008 bol asistentom europoslanca Josefa Zieleńcu v Bruseli. Študoval International Relations and Foreign Affairs na University of Reading a je absolventom Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej, kde vyštudoval medzinárodné vzťahy a politológiu.
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Odporúčaní spíkri

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies