Staňte sa partnerom

Okrúhly stôl

/ Diskusia
Diskusia - Lucia Žitňanská, Ministerstvo spravodlivosti SR - Zuzana Wienk, Aliancia Fair Play - Francisco García Morán, Director General of DG Informatics - Milan Ftáčnik, primátor mesta Bratislava

Milan Ftáčnik

Slovenská informatická spoločnosť
Od r. 1980 až doteraz pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ, od r. 1989 ako docent. Odborne sa venuje spracovaniu obrazu a počítačovému videniu. Pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK. V rokoch 1990 – 2002 pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, v rokoch 1998-2002 ako minister školstva. V rokoch 2006-2010 bol starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka, v rokoch 2010-2014 primátorom Bratislavy. Bol aj poslancom mestského a tiež krajského zastupiteľstva. Od roku 2015 je predsedom Slovenskej informatickej spoločnosti a členom Predsedníctva Rady európskych informatických spoločností. Je tiež členom Rady vlády pre digitalizáciu verejnej spr…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Francisco García Morán

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre informatiku (DIGIT), Luxemburg
Francisco García Morán vyštudoval matematiku na Univerzite v Seville a počítačové vedy na Polytechnickej univerzite v Madride. Svoju kariéru začal ako učiteľ a IT inžinier na Univerzite v Seville a niekoľko rokov pracoval v IT oddeleniach ako riaditeľ IT služieb na Ministerstve školstva a vedy Andalúzskej samosprávy. Od svojho nástupu do Európskej komisie v novembri 1986 pracoval v IT oblasti, najskôr na riaditeľstve informatiky a potom na generálnom riaditeľstve pre prenosy. V roku 2001 bol ustanovený vo funkcii riaditeľa informatiky na Generálnom riaditeľstve pre administráciu a personálne záležitosti. Zodpovedal za vytvorenie Generálneho riaditeľstva pre informatiku (DIGIT) (máj 2004), ktoré viedol od novembra 2005. Generálne riad…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Zuzana Wienk

Aliancia Fair-play
Zuzana Wienk je programovou riaditeľkou jednej z najvýznamnejších mimovládnych organizácií na Slovensku - Aliancie Fair-play. Organizácia vznikla v roku 2002 a dlhodobo sa profiluje ako dlhodobý občiansky dozor nad správou vecí verejných s dôrazom na politickú reprezentáciu. Aliancia Fair-play sa stala známou najmä dôslednou analytickou investigatívou a odhaľovaním káuz. Vyštudovala na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Štyri roky pracovala ako reportérka a moderátorka v Žurnáli rádia Twist a krátko v Slovenskej televízii. Dva roky pôsobila ako redaktorka v týždenníku Domino fórum. Moderovala rôzne relácie a podujatia, pravidelne publikuje v slovenských médiách, či odborných publikáciách. Prednáša, pôsobí ako ob…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi

Lucia Žitňanská

Ministerstvo spravodlivosti SR
Vzdelanie:     *       1979 – 1983 - Gymnázium A. Markuša v Bratislave     *       1983 – 1987 - Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava     *       1993 – 1995 - doktorandské štúdium práva na Právnickej fakulte UK Bratislava     *       2001 - habilitačná prednáška na tému „Harmonizácia slovenského práva obch. spoločností s právom EÚ“ a obhajoba habilitačnej práce „Ochrana menšinových akcionárov v práve obch. spoločností“, titul „Docent“ – v odbore obchodné právo s účinnosťou od 1.2. 2002 Zamestnanie:     *        9/1987 – 1989 - právnička majetkoprávneho odd., Vodohospod. výstavba Bratislava     *       8/1989 – 10/1990 - podniková právnička, Vydavateľstvo Práca, Bratislava     *       11/1990-9/1992 - …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies