Staňte sa partnerom

Informatisation of Regional Public Administration - the Prince Edward Island Experience

/ Prednáška
Bill Drost, hlavný radca pre informácie provincie Ostrova princa Eduarda predstaví skúsenosti tejto provincie, dopad informačných technológií na spoločnosť a hospodárstvo. Uvedie štyri alebo päť prípadových štúdií, kde boli technológie použité vládou, aby sa zvýšil hospodársky rast a kvalita života občanov. Použitie informačných technológií na poskytovanie lepších služieb občanom a podnikateľom môže byť hodnotným nástrojom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Napriek svojej malej veľkosti (alebo práve pre svoju malú veľkosť) sa Ostrov princa Eduarda stal kanadským a svetovým vodcom v niekoľkých týchto oblastiach. Kanada bola prvou krajinou na svete, ktorá pripojila všetky verejné školy a knižnice na internet a Ostrov princa Eduarda bol prvou provinciou v Kanada, ktorej sa podarilo dosiahnuť tento významný míľnik. V sektore zdravotnej starostlivosti, Bill Dorst predstaví dôležitú a zaujímavú prácu, ktorá bola vykonaná v oblasti tele-hospicu. S pomocou technológií môžu teraz nevyliečiteľne chorí pacienti stráviť svoje posledné dni vo svojich domovoch s rodinou namiesto v nemocnici. Turizmus je druhým najvýznamnejším sektorom hospodárstva Ostrova princa Eduarda. Internetová stránka vlády, www.gov.pe.ca, je všeobecne oceňovaná ako jedna z najlepších stránok venovaných turizmu vo svete. Prostredníctvom webovej stránky vlády a ďalších technologických nástrojov sú návštevníci schopní naplánovať si svoju dovolenku ďaleko dopredu. Tele-demokracia je nezmapovaná oblasť interakcie medzi vládou a občanmi. Účasť v demokratickom procese je vášňou a povinnosťou občanov Ostrova princa Eduarda. Volebná účasť je vždy viac ako 80% a je najvyššou. v Kanade. Ostrov princa Eduarda implementoval priame prenosy legislatívneho konania a Calšie nástroje, ktorými ob/ania môžu vplýva1 na svojich politikov použitím technoógií. Hospodárska aktivita vlády a súkromného sektora zabezpe/ila rast smerom k zdravému hospodárstvu, ktoré vytvára vysoko platené pracovné miesta v sektore informa/ných technológií. Bill Drost predstaví rast IT priemyslu a formovanie Asociácie informa/ných technológií Ostrova princa Eduarda (Information Technology Association of Prince Edward Island - ITAP).

Bill Drost

Information Technology Management Group
Bill Drost žije v najkrajšej a najmenšej provincii Kanady. Volá sa Ostrov princa Eduarda a nachádza sa v severnom Atlantickom oceáne, severovýchodne od New Yorku a západne od Newfoundlandu. Napriek tomu, že hospodárstvo Ostrova zápasilo v minulosti s problémami, v súčasnosti zaznamenáva najvyšší hospodársky rast v krajine, ktorý je poháňaný poľnohospodárstvom, rybolovom, vodným hospodárstvom a turizmom. V posledných rokoch prispel výrazne k úspechu Provincie aj sektor informačných technológií. Bill Drost sa narodil a vyrastal na rodinnej farme vo východnej Kanade. Po získaní inžinierskeho titulu začal pracovať v rôznych medzinárodných potravinárskych spoločnostiach a stal sa manažérom zariadení v najkomplexnejšom a technologicky najmo…
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným