Staňte sa partnerom

Bill Drost

Information Technology Management Group, Chief Information Officer
Bill Drost žije v najkrajšej a najmenšej provincii Kanady. Volá sa Ostrov princa Eduarda a nachádza sa v severnom Atlantickom oceáne, severovýchodne od New Yorku a západne od Newfoundlandu. Napriek
tomu, že hospodárstvo Ostrova zápasilo v minulosti s problémami, v súčasnosti zaznamenáva najvyšší hospodársky rast v krajine, ktorý je poháňaný poľnohospodárstvom, rybolovom, vodným hospodárstvom
a turizmom. V posledných rokoch prispel výrazne k úspechu Provincie aj sektor informačných technológií. Bill Drost sa narodil a vyrastal na rodinnej farme vo východnej Kanade. Po získaní inžinierskeho titulu začal pracovať v rôznych medzinárodných potravinárskych spoločnostiach a stal sa manažérom zariadení
v najkomplexnejšom a technologicky najmodernejšom biotechnologickom laboratóriu v Kanade. Bill Drost taktiež pracoval ako nezávislý konzultant pri navrhovaní budov a v súčasnosti je konzultantom pri navrhovaní a výstavbe veľkej veternej elektrárne. V minulosti a v súčasnosti je Bill Drost členom predstavenstva v niekoľkých lokálnych a národných organizáciách a inštitúciách v oblasti informačných technológií. V roku 1997 bol ocenený Asociáciou profesionálnych inžinierov Ostrova princa Eduarda cenou Mladý inžinier roka. Pracoval v štátnej službe ako štátny tajomník v niekoľkých ministerstvách vrátane rybolovu, životného prostredia, frankofónnych záležitostí a ako prvý provinčný štátny tajomník pre technológie. V súčasnosti je hlavným radcom pre informatiku vlády Ostrova princa Eduarda.
  • Informatisation of Regional Public Administration - the Prince Edward Island Experience   |   Kongres ITAPA 2003
    Bill Drost, hlavný radca pre informácie provincie Ostrova princa Eduarda predstaví skúsenosti tejto provincie, dopad informačných technológií na spoločnosť a hospodárstvo. Uvedie štyri alebo päť prípadových štúdií, kde boli technológie použité vládou, aby sa zvýšil hospodársky rast a kvalita života občanov. Použitie informačných technológií na poskytovanie lepších služieb občanom a podnikateľom môže byť hodnotným nástrojom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Napriek svojej malej veľkosti (alebo práve pre svoju malú veľkosť) sa Ostrov princa Eduarda stal kanadským a svetovým vodcom v niekoľkých týchto oblastiach. Kanada bola prvou krajinou na svete, ktorá pripojila všetky verejné školy a knižnice na internet a Ostrov princa Eduarda bol prvou provinciou v Kanada, ktorej sa podarilo dosiahnuť tento významný míľnik. V sektore zdravotnej starostlivosti, Bill Dorst predstaví dôležitú a zaujímavú prácu, ktorá bola vykonaná v oblasti tele-hospicu. S pomocou technológií môžu teraz nevyliečiteľne chorí pacienti stráviť svoje posledné dni vo svojich domovoch s rodinou namiesto v nemocnici. Turizmus je druhým najvýznamnejším sektorom hospodárstva Ostrova princa Eduarda. Internetová stránka vlády, www.gov.pe.ca, je všeobecne oceňovaná ako jedna z najlepších stránok venovaných turizmu vo svete. Prostredníctvom webovej stránky vlády a ďalších technologických nástrojov sú návštevníci schopní naplánovať si svoju dovolenku ďaleko dopredu. Tele-demokracia je nezmapovaná oblasť interakcie medzi vládou a občanmi. Účasť v demokratickom procese je vášňou a povinnosťou občanov Ostrova princa Eduarda. Volebná účasť je vždy viac ako 80% a je najvyššou. v Kanade. Ostrov princa Eduarda implementoval priame prenosy legislatívneho konania a Calšie nástroje, ktorými ob/ania môžu vplýva1 na svojich politikov použitím technoógií. Hospodárska aktivita vlády a súkromného sektora zabezpe/ila rast smerom k zdravému hospodárstvu, ktoré vytvára vysoko platené pracovné miesta v sektore informa/ných technológií. Bill Drost predstaví rast IT priemyslu a formovanie Asociácie informa/ných technológií Ostrova princa Eduarda (Information Technology Association of Prince Edward Island - ITAP).
  • Infrastructure Accessibility   |   Kongres ITAPA 2003
    Infrastructure Accessibility - The Prince Edward Island Experience Prince Edward Island is the smallest of the 10 Canadian provinces and is located in the waters of the Atlantic Ocean off the east coast of the country. Traditional industries include farming, fishing, shell fish aquiculture and tourism. The economy of the Island has been growing at a healthy pace over the past number of years with the help of new industries like bio-technology, aerospace and information technology. Transforming a society from selling from the land and sea to selling our technology and our services has been no easy task. One component of the transformation has been the provision of low cost public internet access. In 1998, the Federal and Provincial Government formed a partnership called the "Community Access Program" (CAP Sites) to bring affordable public internet access to citizens. Today, no Island resident lives more than 9 minutes from a public internet access site. CAP Sites are usually located in public buildings such as schools, libraries and post offices. Some sites have evolved to provide services to the community such as internet training for seniors, web site development and business incubation centres. With improvements in the economy, greater computer literacy and lower cost technology; more than 50 percent of Islanders now have internet access in their home. This presentation will highlight the successes and challenges of introducing internet technology to rural communities
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies