Staňte sa partnerom

Outsourcing - efektívny spôsob riešenia informatických potrieb organizácií

/ Prednáška
Outsourcing informačných technológií je jedným z moderných prístupov pre zabezpečenie informačných potrieb organizácií verejnej správy Outsourcing ako strategické partnerstvo organizácie so silnou, renomovanou IT spoločnosťou ktorý umožňuje optimalizovať náklady na IT a dosiahnuť vysokú, garantovanú vysokú garantovanú úroveň a kvalitu IT služieb v organizácii. Predložený príspevok na základe skúseností HP s realizáciou outsourcingových projektov na Slovensku sumarizuje základné prínosy outsourcingu, technické a finančné aspekty outsourcingu. Príspevok ďalej ozrejmuje aj kľúčové právne aspekty a aspekty riadenia ľudských zdrojov, ktoré prináša outsourcingový projekt v slovenskom legislatívnom a sociálnom prostredí.

Juraj Hupka

Hewlett-Packard Slovakia s.r.o
Juraj Hupka absolvoval v roku 1991 štúdium Informatiky na Elektrotechnickej fakulte STU v Bratislave. Počas svojej pracovnej kariéry pracoval pre viacero domácich a zahraničných spoločností  v oblasti informačných technológií a poradenstva (Andersen Consulting, Ernst & Young Consulting, APP ) na pozíciách konzultanta, manažéra projektu, manažéra IT konzultačnej skupiny a obchodného riaditeľa. Podieľal sa na predaji a úspešnej realizácii veľkých IT projektov v oblasti energetiky, štátnej správy a priemyslu. Od roku 1999 pracoval v Divízii profesionálnych služieb spoločnosti Compaq. Od novembra 2001 pôsobil na pozícii Obchodného riaditeľa divízie Compaq Global Services. Po fúzii so spoločnosťou Hewlett Packard pôsobí od mája 2002 …
Zobraziť viac informácií o spíkrovi
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným