Staňte sa partnerom

Ivan Hanzlík

EEA communication solutions Praha, ČR
Riadi českú pobočku slovenskej spoločnosti EEA communication solutions v Prahe. Od roku 1999 sa sústreďuje na internetové technológie a riešenia.
V posledných rokoch sa venuje IT consultingu a riadeniu projektov. Podieľal sa na riešení viacerých rozsiahlych portálov a online systémov.

Profesionálnu kariéru začal na MFF UK v Centre pro vývoj pedagogického software.

V roku 1990 sa podieľal sa na založení jedného s prvých „software house“ na Slovensku, spoločnosti Softlantis s.r.o., kde pracoval ako vedúci vývoja. Dva roky prednášal softwarové inžinierstvo na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského univerzity v Bratislave. Od IT si na 2 roky oddýchol vo Vydavateľstve Slovart. Po návrate z ciest nastúpil do spoločnosti Corinex Group, kde riadil divíziu systémovej integrácie a neskôr založil a viedol jej internetovú divíziu.

V roku 1999 sa presťahoval do Prahy, kde nastúpil ako špecialista pre e-commerce a key account manager v spoločnosti S&T Plus Praha, podieľal sa na vytvorení dcérskej firmy EastEurope.com. Po tom, čo spoločnosti Pixelpark CEE získala v EastEurope.com majoritu, mal v Pixelparku CEE na starosti aktivity v Českej a Slovenskej republiku. V roku 2001 nastúpil do „Samba digital media“ kde pôsobil na pozícii Solutions director. Od roku 2002 pracoval ako samostatný konzultant.

Ivan Hanzlík vyštudoval informačné technológie na MFF UK v Bratislave.
  • B2E portál - srdce organizácie   |   Kongres ITAPA 2004
    Organizácia nutne potrebuje s pracovníkmi komunikovať, realizovať s nimi "transakcie", šíriť medzi pracovníkmi informácie. Organizácia zároveň potrebuje bohatú (ale štruktúrovanú) vnútrofiremnú komunikáciu. Vzťah medzi rozsiahlou organizáciou a pracovníkom s v ničom nelíši od vzťahu medzi firmou (dodávateľom) a klientom. Preto je model B2E (Business to Employee) prirodzený. Najefektívnejší spôsob obslúženia klienta (pracovníka) je samoobsluha. Firemný portál umožňuje takúto samoobsluhu vybudovať. Prezentácia ukáže akým spôsobom a z akých stavebných kameňov treba budovať firemný (B2E) portál. Základom je výkonná stabilná platforma a dobra architektúra umožňujúca postupný vývoj podľa možností a potrieb. Nutnou podmienkou je integrácia na informačný systém spoločnosti (Ekonomický systém, HR systém, Archív,...). Jadrom portálu je samozrejme výkonný portálový systém. K jadru postupne pripájame ďalšie subsystémy: - Messaging - Správa kalendárov (plánovanie času) - Správa obsahu resp. Document management - Riadenie projektov - Plánovanie kapacít - E-learning - Objednávky, E-shop - Špecializované systémy podľa typu organizácie Taktiež bude prezentované budovanie B2E portálu na platforme SUN Java Enterprise System (JES).
  • eLearning - nástroj na rýchle, cielené a merateľné šírenie informácií   |   Kongres ITAPA 2004
    Organizácia nutne potrebuje šíriť medzi pracovníkmi informácie. Mnohé sú záväzné (normy, zákony, predpisy) a ich znalosť je podmienkou pre vykonávanie istých činností a prác. Preto je potrebné poznať, do akej miery je šírenie informácií úspešné, aká je miera prijatia a pochopenia informácií. Pochopenie niektorých informácií vyžaduje špecifické znalosti, resp. "kvalifikáciu". Zámerne sa vyhýbame pojmu "vzdelávanie", pretože nepostihuje v celej šírke skutočné potreby súčasných organizácií a spoločností. E-learning, ak je správne nasadený, umožňuje uvedené problémy problém riešiť. Prezentácia ukáže, že E-learningový systém sa môže stať prirodzenou súčasťou informačného systému organizácie. Umožňuje zmeniť povahu vzdelávacieho procesu z "kampane" na permanentný, nepretržitý proces. V krátkosti sa predstaví systém JES Lector, vytvorený na báze úspešného systému eDoceo, ktorý je dobrým príkladom takého systému. JES Lector je jednoduchý na pochopenie aj ovládanie, robustný, dostatočne otvorený, výborne integrovateľný (najmä na platformu SUN JES) a lacný.
  • Kedy je e-learning naozaj efektívny?   |   Kongres ITAPA 2003
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným
Nastavenie súborov cookies